Ņujorkā spriež par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

Tēma “Ņujorkā spriež par cilvēku ar invaliditāti tiesībām”

Katru gadu jūnijā Ņujorkā notiek ANO konference par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Šeit pulcējas visu pasaules valstu pārstāvji gan no atbildīgajām institūcijām, gan no cilvēku ar invaliditāti organizācijām. 

Šoreiz Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane Ņujorkas konferencē pārstāvēja Eiropas invaliditātes kustību.

Šī saruna par dažām dienām Ņujorkas darbos un ikdienā.

Projekts tiek finansēts Latvijas Republikas dotācijas ietvaros, ko administrē Labklājības ministrija.