Jaunatnes darbinieki Balvos mācās veicināt iekļaušanu un dažādību

No 14.-19. jūnijam Balvos norisinās neformālās izglītības apmācības Iekļaušanas un dažādības jautājumos “Iekļaujošs jaunatnes darbs visiem / Inclusive Youth Work for ALL“. Apmācības organizē biedrība “Raibais kaķis” ar mērķi ļauj pilnveidot neformālās izglītības darba metodēs jaunatnes darbiniekiem, kuri strādā iekļaušanas un daudzveidības veicināšanas jomā, un tajās piedalās arī Sustento pārstāvji.

Vairāk nekā 20 dalībnieki no Bulgārijas, Itālijas, Kipras, Ungārijas, Spānijas, Turcijas un Latvijas apmācībās iepazīstas ar dažādiem rīkiem, kurus var izmantot darbā ar jauniešiem par iekļaušanu un dažādību. Vakar mācību vizītē Balvu novada Daudzfunkcionālo Sociālo pakalpojumu centrā jaunatnes darbinieku grupa iepazina centra darbu un dienas centra klientu dzīvi, bet vēlāk viesojās Balvu novada Bērnu un Jauniešu centrā.

Kopīgā darbošanās veicina savstarpēju pieredzes apmaiņu un ļauj iegūt jaunas prasmes, ko pēc apmācībām jaunatnes darbinieki varēs izmantot savā ikdienas darbā un īstenojot paši savus projektus iekļaušanas un dažādības veicināšanai.

Projektu finansē Eiropas Savienība

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, kas ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par jebkādu publikācijā ietvertās informācijas izmantošanu.