Avīze SUSTENTO nr. 49 par vieglo valodu

Vieglā valoda ir viens no universālākajiem rīkiem pieejamas informācijas nodrošināšanai visdažādākajām mērķa grupām. Tā ir komunikācijas veids, kas padara gan rakstisku, gan mutvārdu informāciju saprotamu ikvienam.

Par vieglās valodas plašajām lietošanas iespējām lasiet jaunajā avīzes SUSTENTO numurā.