Avīze SUSTENTO nr. 52

Tajā lasiet par:

  • plānu vienlīdzīgu iespēju veicināšanai,
  • ministriju un citu valsts iestāžu jaunumiem cilvēkiem ar invaliditāti,
  • Eiropas invaliditātes karti un speciālās stāvvietas karti,
  • iespēju visiem piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās,
  • Eiropas Piekļūstamības direktīvu,
  • izglītības piedāvājumu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.