“DOMĀ – DARI VESELĪGI” – projekts cilvēkiem no Ukrainas

Rīgas domes projektā “DOMĀ – DARI VESELĪGI – atbalsta programma bēgļiem ar hroniskām slimībām” paredzēts stiprināt Rīgā dzīvojošo Ukrainas cilvēku ar hroniskām saslimšanām emocionālo un informatīvo atbalstu, veicinot iespēju saņemt atbilstošu psiholoģisko atbalstu un veselības pakalpojumus.

Projekta pirmais pasākums notika 10.  jūlijā – izbraukums “Daba dziedē”, kurā grupa ukraiņu devās uz Doles salu. Dalībnieki apmeklēja ģimenes uzņēmumu “Doles tējas”, iepazīstoties ar zāļu tēju tapšanu, uzzinot to ārstnieciskās īpašības, radošajā darbnīcā paši sajaucot sev vistīkamāko tēju. Tālāk ekskursija turpinājās uz Daugavas muzeju, lai ielūkotos Daugavas ielejas vēsturiskajos notikumos. Izbraukuma pasākums noslēdzās “Saulesdārzos”, aplūkojot, kā no parastas priedes var izveidot bonsai priedi. Projekta dalībnieki iepazina skaistu Latvijas vietu un uzzināja par dabas ietekmi uz veselību, pasākums veicināja saliedētību.

Projekta turpinājumā paredzētas lekcijas par veselības aprūpes jautājumiem un profilaksi, pacientu tiesībām un pienākumiem, par veselības aprūpes kārtību Ukrainas cilviliedzīvotājiem u. c. Lai cilvēkiem no Ukrainas rastu iespēju atgūt emocionālo noturību un drošību, atbalsta grupās notiks nodarbības, ko vadīs psiholoģe, kā arī tiks apgūtas iemaņas savā ikdienā izmantot dažādu terapiju, piemēram, kustību, mākslas, mūzikas, prakses.

Projekta dalībnieki iepazīstas ar ģimenes uzņēmumu “Doles tējas”

Ekskursija Daugavas muzejā

Skatot eksotiskās priedes “Saulesdārzos”

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.