Cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem piedalīties vēlēšanās motivētu, ja vismaz daļa iecirkņu būtu piekļūstami

Šā gada martā un aprīlī Eiropas Invaliditātes foruma projekta “Cilvēku ar invaliditāti tiesības Eiropas vēlēšanās” ietvaros sagatavojām un īstenojām interneta aptauju par to, kas motivē un kas traucē vēlētājus ar funkcionāliem traucējumiem piedalīties vēlēšanās.

Iegūtās atbildes atklāj, ka visbiežāk piedalīties vēlēšanās motivē pilsoņa pienākums (49%) un vēlme pēc pārmaiņām (44%). Savukārt vislielākie šķēršļi dalībai vēlēšanās ir, ja tuvākais vēlēšanu iecirknis nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem (20%), bailes kaut ko sajaukt vai izdarīt nepareizi (20%), grūti, sarežģīti nokļūt vēlēšanu iecirknī, jo nav, kas pavada uz vēlēšanām (17%) un uztraukums par to, ka vēlēšanu iecirknī neviens nesapratīs un nepalīdzēs (15%).

Uz jautājumu, kas būtu jādara, lai cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem aktīvāk piedalītos vēlēšanās, visvairāk aptaujas dalībnieku atbildēja, ka vismaz daļai vēlēšanu iecirkņu ir jābūt pielāgotiem vēlētājiem ar funkcionāliem traucējumiem (59%), kā arī ir jābūt ērti atrodamai informācijai, kuri vēlēšanu iecirkņi ir pielāgoti vēlētājiem ar funkcionāliem traucējumiem (48%). Trešā populārākā atbilde, kas varētu uzlabot līdzdalību, aptaujas dalībnieku ieskatā bija interneta balsošana (32%).

Savukārt par to, kas būtu jāuzlabo, lai vēlētāji ar funkcionāliem traucējumiem biežāk izvēlētos kandidēt vēlēšanās, 63% aptaujāto atzina, ka nepieciešams nodrošināt, lai parlamenta vai pašvaldības domes telpas būtu pieejamas cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem. Tāpat būtu jānodrošina, ka arī partiju telpas ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (41%) un jāmainās arī sabiedrības attieksmei, jāatbrīvojas no aizspriedumiem pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (41%).

Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam un piedalījās aptaujā!

Skatīt aptaujas “Vēlētāju ar funkcionāliem traucējumiem motivācija un šķēršļi dalībai vēlēšanās” rezultātus.