Atklāta vēstule Ministru kabinetam un Saeimai par pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi

SUSTENTO un Latvijas Jauno ārstu asociācija ir sagatavojusi un nosūtījusi aicinājumu Ministru kabinetam un Saeimai, kurā prasa nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi visiem, pieškirot šim mērķim papildu finansējumu 2023. un 2024. gadā.Aicinājumam pievienojušās un atklāto vēstuli parakstījušas arī citas ārstu, māsu un pacientu organizācijas – Latvijas Pacientu organizāciju tīkls, Biedrība AGIHAS, Latvijas Reto slimību alianse, Biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes”, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”, Pulmonālās hipertensijas biedrība, Latvijas Hemofilijas biedrība,

Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība, Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība “Onkoalianse”, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, Latvijas Krona un Kolīta slimnieku biedrība, Sirds un asinsvadu slimību pacientu biedrība “ParSirdi.lv”, Latvijas Slimnīcu biedrība, Latvijas Multiplās Sklerozes asociācija (LMSA), Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ergoterapeitu Asociācija, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, Astmas un alerģijas biedrība, Atbalsta grupa pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem un to piederīgajiem “Gaismas stars”, Latvijas Nieru slimnieku asociācija,

Latvijas Neredzīgo biedrība, Biedrība “Velku biedrība”, Sabiedriskā organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem “Saule”, Latvijas Diabēta asociācija, Latvijas Diabēta federācija, Ludzas Invalīdu biedrība, Viļānu Invalīdu biedrība “Saulstariņš”, Biedrība “Notici sev”, Biedrība “Motus Vita”, Liepājas Diakonijas centrs, Alūksnes Invalīdu biedrība.

Lai aizstāvētu pacentu tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi, 11.maijā plkst. 8.15 pulcēsimies arī piketā pie Saeimas! Plašāka informācija vēl sekos.

Pilnu atklātās vēstules tekstu lasiet zemāk.