Vides piekļūstamība

Vides piekļūstamība ir būtisks aspekts, lai nodrošinātu visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu fiziskajām spējām, iespēju pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Tā ietver ne tikai fizisko piekļuvi ēkām un publiskajām vietām, bet arī piekļuvi informācijai un tehnoloģijām.

Piekļūstama vide veicina iekļaujošu sabiedrību, kurā ikviens var piedalīties ekonomiskajās, sociālajās un kultūras aktivitātēs. Tas arī samazina sociālo nevienlīdzību un veicina vienlīdzīgas iespējas visiem.

Piekļūstamas vietas un pakalpojumi piesaista plašāku klientu loku, palielinot uzņēmumu peļņu. Turklāt, iekļaujoša vide veicina tūrisma attīstību, jo tā piesaista vairāk apmeklētāju, kas novērtē pieejamību, tā tiek radīti labvēlīgāki apstākļi ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un ikvienam, kurš sastopas ar pārvietošanās izaicinājumiem.

Veicot telpu un objektu piekļūstamības risinājumus savlaicīgi, samazinās nepieciešamību pēc dārgām pielāgošanām nākotnē, vides piekļūstamība samazina arī ilgtermiņa izmaksas gan uzņēmumiem, gan sabiedrībai kopumā.

Mēs piedāvājam:

  • Konsultācijas projektēšanas un būvniecības laikā gan attālināti, gan klātienē.
  • Vides piekļūstamības novērtējumu atbilstoši LM vides piekļūstamības pašnovērtējuma anketai.
  • Vides piekļūstamības novērtējuma atzinums.
  • Vide auditu

Vide novērtējumu un auditu veic speciālists ar daudzu gadu pieredzi darbā.

Konsultējam:

  • valsts un pašvaldības objektus,
  • kultūrvēsturiskus pieminekļus,
  • privātās telpas.

Pieteikt pakalpojumu:

Tālrunis  26855496

e-pasts daiga.veinberga@sustento.lv; sustento@sustento.lv