Izglītība

ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

24.pants – Izglītība

Organizācijas darbojas, lai veicinātu iekļaujošas izglītības sistēmas izveidi valstī un informētu par to bērnus ar invaliditāti un viņu vecākus.

Tika rīkota diskusija Saeimā, lai informētu cilvēkus ar invaliditāti un viņu pārstāvošās organizācijas par iekļaujošas izglītības iespējām, un plānotu iespējamos risinājumus.

Kopīgi ar partneriem no Igaunijas un Somijas tiek realizēts INTTEREG projekts, kas skolēniem ar īpašām vajadzībām, kas mācās vidusskolā, māca veidot savu uzņēmējdarbību un veicina sapratni par savām ekonomiskajām tiesībām.