Valde

Valde:

Gunta Anča – valde priekšsēdētāja, pārstāv LCĪVSO SUSTENTO

Kristīne Veispale – valdes priekšsēdētājas vietniece, pārstāv biedrības Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

Ligita Liepiņa – valdes locekle, pārstāv Ilūkstes un Daugavpils invalīdu biedrību “Ildra”

Iveta Neimane – valdes locekle, pārstāv LCĪVSO SUSTENTO 

Ineta Osipoviča – valdes locekle, pārstāv Latvijas Multiplās sklerozes asociāciju

Kaspars Biezais – valdes locekle, pārstāv Latvijas Neredzīgo biedrību

Edvīns Fricis Svars – valdes loceklis, pārstāv Alūksnes Invalīdu biedrību

Jolanta Kaša – pārstāv Latvijas nieru slimnieku asociāciju