Darbinieki

Gunta Anča, valdes priekšsēdētāja

[email protected]

Iveta Neimane, politikas koordinatore

[email protected]

Irīna Meļņika, komunikāciju vadītāja

[email protected]

Daiga Veinberga, pieejamības eksperteprojektu vadītāja

[email protected]

Valda Lutiņa, projektu vadītāja, avīzes redaktore

[email protected]

Jānis Čačs, projektu asistents

[email protected]

Baiba Neimane, grāmatvede

[email protected]

Ināra Melbārde, lietvede

[email protected]

Linda Cērpa, mācību centrakoordinatoreadministratore

[email protected]