Darbinieki

Gunta Anča, valdes priekšsēdētāja

gunta.anca@sustento.lv

Iveta Neimane, politikas koordinatore

iveta.neimane@sustento.lv

Irīna Meļņika, komunikāciju vadītāja

irina.melnika@sustento.lv

Daiga Veinberga, pieejamības eksperteprojektu vadītāja

daiga.veinberga@sustento.lv

Nijāra Čubārova, projektu vadītāja

niiara.chubarova@sustento.lv

Valda Lutiņa, projektu vadītāja, avīzes redaktore

valda.lutina@sustento.lv

Baiba Neimane, grāmatvede

gramatvediba@sustento.lv

Ināra Melbārde, lietvede

sustento@sustento.lv

Linda Cērpa, mācību centrakoordinatoreadministratore

macibu.centrs@sustento.lv