“Veselības tilti” cilvēkiem no Ukrainas

Otro mēnesi īstenojam Rīgas domes projektu “Veselības tilti”, kas paredzēts cilvēkiem no Ukrainas, kas par savu mītnes vietu izvēlējušies Rīgu. Projekta mērķis ir stiprināt šo cilvēku informatīvo un emocionālo atbalstu, veicinot iespēju saņemt atbilstošus veselības pakalpojumus, lai sekmētu iekļaušanos sabiedrībā.

Galvenajā fotogrāfijā: dalībniekus uzrunā (no kreisās) projekta vadītāja Ināra Melbārde, SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane.

Projektu veido trīs aktivitātes:

  • piecas lekcijas par jautājumiem, kas saistīti ar pacientu tiesībām un veselības aprūpes jautājumiem;
  • piecas atbalsta grupas ar praktisku veselības uzturēšanas ievirzi: fizioterapija, kustību un mākslas terapija, veselīgs un sabalansēts uzturs u. tml.;
  • individuāla padomdošana par iespējām saņemt ārsta konsultācijas un izmeklējumus.

Pirmajā tikšanās reizē 16. decembrī projekta dalībnieki noklausījās lekciju “Zini savas tiesības – veselības aprūpes sistēma Latvijā”, lektore Iveta Neimane, veselības aprūpes speciāliste, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore, savukārt praktisku nodarbību “Kā uzturēt savu veselību?” novadīja Aija Kļaviņa, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vadošā pētniece, profesore, Eiropas Pielāgoto fizisko aktivitāšu federācijas prezidente.

Otrajā tikšanās reizē 13. janvārī lektore Iveta Neimane pastāstīja par pacientu tiesībām Latvijā, bet Cigun instruktore, Reiki meistare, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja Daiga Šļahota iepazīstināja ar ķīniešu vingrošanu Cigun, kas sniedz enerģiju un atbalstu ķermenim un prātam.

Projekta aktivitātes nodrošina ilglaicīgi noderīgu informāciju un veido iemaņas iekļauties Latvijas veselības sistēmā, savukārt atbalsta grupas ar praktiskām nodarbībām ir iespēja apgūt prakses, ko turpināt var patstāvīgi vai rast iespēju iekļauties pilsētā piedāvātos pakalpojumos.

Nākamā tikšanās paredzēta 27. janvārī, kad dalībnieki uzklausīs Ivetu Neimani par medikamentiem Latvijā – receptēm un kompensācijas sistēmu un uztura speciālisti Santu Ķiģeli par veselīgu un sabalansētu uzturu.

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.