Veselība

ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

25. pants. Veselība

Mēs iestājamies par tiesībām  personām ar invaliditāti uz visaugstāko iespējamo veselības aprūpes līmeni bez diskriminācijas invaliditātes dēļ.

Lai sasniegtu šo mērķi, esam aktīvi iesaistījušies darbā Veselības ministrijas darba grupās un komitejās. Kā:

Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē – pārstāvot cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesības uz nepieciešamo zāļu kompensāciju, aptieku pakalpojuma pieejamību

Centrālā medicīnas ētikas komitejā, sekojot, lai visos medicīniskajos pētījumos tiktu ņemts vērā katra cilvēka tiesības izvēlēties un pašam pieņemt lēmumu,

Veselības nozares stratēģiskā padomē – veicinot iekļaujošas veselības aprūpes pakalpojumu izveidi,

Regulāri veicam aptauju par veselības aprūpes pakalpojumu un zāļu pieejamību cilvēkiem ar hroniskām slimībām.