Valstij

Valstij

  • Netiek pieņemts, ka cilvēki ar invaliditāti ir jāatbalsta, lai viņi varētu strādāt. No vienas puses VDĀVK nosaka darba nespējas procentus (III invaliditātes grupa 25 – 60%; II – 60-80%; I – 80-100%), no otras nekas nav darīts, lai cilvēki ar invaliditāti varētu izmantot atlikušās darba spējas. 
  • Nav kompensējoša mehānisma, kas kompensētu cilvēka ar invaliditāti darba nespējas radīto darba ražīguma starpību.
  • Nav darba devējiem finansiāli motivējošu programmu.