Solis ceļā uz iekļaujošu uzņēmējdarbību

Jau pusotru gadu skolu jaunieši no trim Baltijas reģiona valstīm – Latvijas, Igaunijas un Somijas strādā pie savu biznesa ideju radīšanas pārrobežu sadarbības INTERREG projekta SENSationalSTEM ietvaros. 28. un 29. martā sešu starptautisko komandu jaunieši no Latvijas un Igaunijas tikās Tallinā, lai apkopotu jau padarītā darba rezultātus un saprastu, kas vēl jāpilnveido līdz gala rezultāta prezentēšanai 3. maijā. Jauniešiem no Talsiem, Rīgas, Narvas un Tartu tā bija arī pirmā iespēja  klātienē tikties ar komandas biedriem, jo ar COVID-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ lielākā daļa plānoto aktivitāšu notika attālināti, un gan apmācības, gan nometnes diemžēl tika īstenotas MS Team platformā. 

“Attālinātās tikšanās bija viens no lielākajiem  projekta realizēšanas riskiem,” atzina projekta eksperte, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāve Daiga Veinberga. “Kā zināms, pandēmijas dēļ jaunieši ilgstoši bija spiesti jau ikdienā mācīties attālināti, un papildus laiks pie datora ekrāniem viņiem nevarēja likties kārdinošs. Turklāt tieši pusaudžu vecumā īpaši svarīga ir nepastarpināta kontaktēšanās vienam ar otru, iespēja satikt vienaudžus citās valstīs, kas parasti kļūst par ikviena starptautiska projekta galveno virzītājspēku. Tomēr, pateicoties skolotāju un mentoru neatlaidībai un pašu dalībnieku pacietībai, katrā projekta dalībskolā atradās jaunieši, kuri turpināja darbošanos, un februāra sākumā kopējā MS Team tikšanās reizē prezentēja savas izstrādātās biznesa idejas. Savukārt šonedēļ, tiekoties klātienē, sešas no deviņām projekta komandām guva iespēju pārrunāt, kas viņu izstrādātajās biznesa idejās vēl jāpilnveido. Bija liels prieks un lepnums vērot, cik aktīvi jaunieši izmantoja iespēju komunicēt tieši, nepastāvot ne valodas, ne citām barjerām. Tā bija arī fantastiska savstarpējās enerģijas apmaiņa, kas tik ļoti nepieciešama ikvienam projektam.” 

Skolu jaunatnes iesaiste uzņēmējdarbībā, sākot no idejas izstrādes līdz uzņēmuma dibināšanai, nav jauna ideja. Atšķirīgs ir SENSationalSTEM projekta fokuss uz iekļaušanu, iesaistot jauniešus ar mācīšanās grūtībām, kuri citkārt paliek ārpus šādiem projektiem un skolēnu uzņēmumiem. Sākotnēji projekta galvenais uzsvars bija uz eksaktajām zināšanām un tehnoloģijām, taču jauniešu radošo aizrautību ir grūti ierobežot, tādējādi ne visas biznesa idejas ir saistītas tieši ar STEM. Tomēr tās vieno idejas par ilgtspēju, pārdomātu resursu izlietojumu, dzīvē nepieciešamu prasmju apguvi neierastā formā, kā arī iekļaujošas sabiedrības veidošanu. Piemēram, veidojot tikšanās vietu cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām, kur viņiem būtu iespēja gan savstarpēji tikties un apzināties, ka viņi nav vienīgie ar savām problēmām, gan piedāvājot viņiem dažādu speciālistu palīdzību un iesaistot interesantās aktivitātēs. Dažām jauniešu komandām darbs veicies tik labi, ka līdz projekta noslēgumam būs izstrādāta ne tikai biznesa ideja, bet arī piedāvātā produkta prototips.