Saruna radio par veiktā monitoringa secinājumiem

Latvijā cilvēki ar invaliditāti aizvien tiek novērtēti neobjektīvi, invaliditātes jēdzieni tiek izmantoti par lamu vārdiem un sabiedrībā kopumā trūkst izpratnes un iecietības pret dažādību, – tie ir būtiskākie SUSTENTO secinājumi pēc projektā “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” veiktā elektronisko plašsaziņas līdzekļu monitoringa.
Par monitoringu un sabiedrības attieksmi pret invaliditāti sarunājāmies arī 8. decembra radioraidījums “Kā labāk dzīvot”:

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/portalos-par-cilvekiem-ar-invaliditati-28-ir-atskiriga-attieksme.a169817/

Pilnais monitoringa apkopojums tiks publicēts jau tuvākajā laikā.