Pasaules pieredze

Pasaules pieredze

ir vairāki cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības atbalsta veidi:

  1. Nodarbinātības kvotas – tiek izmantots faktiski visā Eiropā izņemot ziemeļvalstis. Paredz, ka uzņēmumi, kuri nodarbina konkrētu skaitu darbinieku procentuāli noteiktu skaitu nodarbina ar invaliditāti. Ja uzņēmums neizpilda kvotu, tam ir jāmaksā soda nauda, kura tiek izmantota citu atbalsta programmu finansēšanai. Uzņēmumu lielumu un kvotu katra valsts nosaka pati.
  2. Subsidētā darba vieta – atšķirībā no Latvija subsīdija tiek maksāta visu nodarbinātības laiku. Tā var būt kā algas daļa  un tas var būt kā pabalsts kuru maksā, ja cilvēks ar invaliditāti strādā un tas ir atkarīgs no invaliditātes smaguma. 
  3. Atbalstītais darbs -šobrīd kļūst aizvien populārāks Eiropā. Paredz, ka cilvēks ar invaliditāti saņem sev nepieciešamos pakalpojumus darba vietā – asistentu, atbalsta personu, palīglīdzekļus, spējām atbilstošu darba laiku.
  4. Speciālās darbnīcas – cilvēki ar ļoti smagu invaliditāti strādā pielāgotā vietā un veic tādu darbu, kuru spēj. Svarīgi speciālās darbnīcas nepārvēsta par segregatīvu nodarbinātību. Parasti speciālās darbnīcas veic konkrētus uzņēmumu pasūtījumus, nevis ražo kaut ko tikai labdarības tirgiem.
  5. Iekļaujošais darba tirgus – tiek motivēts uzņēmējs veidot darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti caur nodokļu sistēmu un dotācijām.