Par SUSTENTO

SUSTENTO ir vienīgā jumta organizācija Latvijā, kas apvieno 55 cilvēku ar invaliditāti organizācijas, tādējādi veidojot tiešu vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai/un hroniskām saslimšanām pārstāvniecību. 2002. gadā organizācija tika dibināta, lai pēc iespējas vairāk biedrību apvienotos un censtos panākt cilvēku ar invaliditāti tiesību un vajadzību ievērošanu mūsu valstī.

SUSTENTO ir vienīgā organizācija, kas pārstāv Latvijas nevalstisko sektoru invaliditātes politikā Eiropas Savienībā, veicinot cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši starptautiskajiem tiesību aktiem.

Galvenie mērķi:

 • veidot starptautisku sadarbību ar citām organizācijām, kas darbojas līdzīgā jomā;
 • atbalstīt to organizāciju darbību vietējā un starptautiskā līmenī, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti vai/un hroniskām saslimšanām iekļaušanos sabiedrībā un tiesību aizsardzībai;
 • pozitīvas izpratnes veidošana sabiedrībā par cilvēkiem ar invaliditāti vai/un hroniskām saslimšanām sadarbībā ar nacionālajiem un vietējiem medijiem;
 • iesaistīties nacionālās un vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti vai/un hroniskām saslimšanām tiesību ievērošanu, ietekmēt labvēlīgas likumdošanas pieņemšanu, izstrādi un realizāciju;
 • sniegt informatīvus materiālus un apmācības cilvēkiem ar invaliditāti u. c. par šo cilvēku īpašajām vajadzībām.

Aktivitātes:

 • sadarbojas ar valsts varas orgāniem (LR Saeimu, Labklājības ministriju u. c.);
 • sadarbojas ar ievērojamākām un lielākām starptautiskajām nevalstiskām organizāciju apvienībām;
 • organizē izglītojošus seminārus un diskusijas;
 • izveidots mācību centrs, lai pilnveidotu labāku profesionāļu un citu interesentu sapratni par invaliditātes jautājumiem;
 • sniedz ikvienam līdzdalības iespējas valstisku lēmumu pieņemšanas procesos, likumprojektu izstrādāšanā;
 • izveidota pacientu tiesību aizstāvības struktūra – Pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centrs;
 • līdzdarbojas citu organizāciju projektos;
 • piedalās un organizē tikšanās ar medijiem;
 • izdod ikmēneša avīzi cilvēkiem ar invaliditāti.

Starptautiskā darbība

Lai veicinātu un ietekmētu politiku invaliditātes jomā Latvijā, SUSTENTO ir ilggadēja pieredze Eiropas Savienības struktūrvienībās:

 • kopš 2002. gada pilntiesīgs Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (European Disability Forum (EDF)) biedrs,
 • kopš 2004. gada pārstāvniecība EDF valdē un sieviešu ar invaliditāti komitejā,
 • kopš 2004. gada pilntiesīgs Pasaules Cilvēku ar invaliditāti kustības (Disabled People’s  International) biedrs,
 • kopš 2005. gada pilntiesīgs Eiropas Pacientu foruma (European Patient Forum) biedrs,
 • kopš 2005. gada Eiropas tīklojuma par pieejamu tūrismu (European Network for Accessible Tourism) biedrs,
 • kopš 2013. gada SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča ir EDF ģenerālsekretāre

Visās Eiropas organizācijās notiek regulārs darbs: dalība sēdēs, asamblejā, konferencēs, darba grupās, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos. Starptautiska pieredze gūta arī pasākumos Kazahstānā, Vācijā, Beļģijā, Lietuvā, Igaunijā, Izraelā, Tadžikistānā, Grieķijā, Spānijā.