Nodarbinātība

SUSTENTO viedoklis par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību Latvijā

Daļa cilvēku ar invaliditāti strādā un ir spējuši iekļauties darba tirgū bez atbalsta no valsts. Šeit svarīga ir darba devēja attieksme pret darbiniekiem, ne tikai ar invaliditāti, izglītības iespējas un . sociālās prasmes. Kolektīvos, kuros darba devējs katru darbinieku vērtē un redz viņa stiprās un vājās puse, parasti strādā arī cilvēki ar invaliditāti. Katram darbiniekam ir atšķirīgas darba spējas, darba ritms un darba efektivitāte. un tas nav vienmēr saistīts ar invaliditāti. 

Valsts atbalsts cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai ir vairāku stratēģiju un politisko dokumentu līmenī. Reālais atbalsts ir tikai subsidētās darba vietas, kuras ir terminētas uz 1 gadu. Saistībā ar atbalstu nodarbinātībai ir vairākas programmas, kuras realizē Nodarbinātības valsts aģentūra – motivācijas programmas, mentora pakalpojums, kursi un izglītības programmas. Tomēr visas tās ir vērstas uz cilvēka ar invaliditāti iekārtošanu darbā, bet ne darbu. Neviena programma cilvēka ar invaliditāti atbalstam darbā tā arī nav atvērta ir daudz diskusiju, bet nav lēmumu. Vienīgais reālais atbalsts ir Sociālie uzņēmumi, kuros cilvēkiem ar invaliditāti ir algas dotācija. Tomēr kā mīnusu var minēt, ka dotācijai netiek ņemts vērā invaliditātes smagums.

Jāatzīst, ka to, ka uzņēmēji nav gatavi nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti ir mīts, kas pēdējā laikā, jo īpaši saistībā ar darba spēka ievešanu tiek kultivēts. Varam apliecināt, ka šobrīd uzņēmēji griežas organizācijā un aicina savos uzņēmumos cilvēkus ar invaliditāti. Tomēr atrast darbiniekus starp cilvēkiem sr invaliditāti ir grūti.

Mūsu organizācija jau vairākus gadus uzstāj, ka Latvijā ir ieviešamas cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības atbalsta programmas. 

  • Kā viena ir kvotas valsts  un pašvaldības iestādēs , kā arī valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās. 
  • Ieviest atbalstītā darba programmas cilvēkiem ar smagu invaliditāti.
  • Cilvēku ar invaliditāti motivācijai maksāt objektīvi nenopelnīto caur subsīdiju vai pabalstu.
  • Mainīt darba nespējas apmaksu un paredzēt, ka cilvēkam ar invaliditāti darba nespēju no pirmās dienas maksā no VSAAA.
  • Ieviest reālu starpniecības pakalpojumu starp cilvēkiem ar invaliditāti un darba devējiem, kas ļautu kā vienai tā otrai pusei saprast labāko nodarbinātība veidu un darba pienākumus.