Latvijas skolotāji apgūst prasmes celt skolēnu ar speciālās izglītības vajadzībām konkurētspēju STEM uzņēmējdarbībā

Latvijas skolotāji apgūst prasmes celt skolēnu ar speciālās izglītības vajadzībām konkurētspēju STEM uzņēmējdarbībā

No šodienas piecu Latvijas skolu skolotāji sāks apgūt attālinātu mācību kursu skolēniem ar speciālās izglītības vajadzībām. Apgūtās prasmes ļaus celt skolēnu konkurētspēju STEM – eksakto zinātņu uzņēmējdarbībā.

Jau no 1991. gada Latvijā darbojas organizācija Junior Achievement Latvia, kas ik gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību skolēniem visā valsts teritorijā. Diemžēl līdz šim uzņēmējdarbības veicināšanas programmas nebija piemērotas arī skolēniem ar speciālās izglītības vajadzībām.

Lai mainītu šo situāciju, Junior achievement organizācija Somijā kopā ar partnerorganizācijām Latvijā un Igaunijā ir sākusi kopīgu projektu SENsationalSTEM jeb “Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolniekiem ar īpašām izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās”. Projekta ietvaros sākotnēji tiks   apmācīti skolotāji, bet vēlāk – iesaistīti skolēni, kas vēlētos mācīties uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Pirmās divu dienu apmācības visu triju valstu skolotājiem jau ir sākušās. Mācību programmu ir sagatavojuši somu kolēģi, un tajā ir iekļautas gan teorētiskās zināšanas  par uzņēmējdarbības kompetencēm, mērķiem uzņēmējdarbībai izglītībā, uzņēmējdarbību un labklājību, gan arī praktisks skolotāju darbs grupās, kas aktīvi turpināsies arī pēc  divu dienu apmācības.

Visi skolotāji veidos starptautiskas komandas, katrai komandai būs savs vadītājs un tās darbosies visu projekta laiku divu gadu garumā.

Jaunieši kopā sāks darboties nākamajā gadā, kad mentoru vadībā attīstīs savas idejas eksakto zinātņu laukā un veidos savus starptautiskus uzņēmumus.

Projektu paredzēts īstenot divos gados, un kopumā tajā paredzēts iesaistīt 104 Latvijas, Igaunijas un Somijas skolēnus ar speciālās izglītības vajadzībām, veikt 20 skolotāju apmācību un piesaistīt 20 mentorus, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem praktiskajos uzņēmējdarbības jautājumos. Projekta rezultātā tiks izveidoti 5 starptautiski skolēnu uzņēmumi, kuri būs gatavi uzsākt reālu darbību, kā arī 7 uzņēmumu simulācijas.

Latvijā projekta realizācijā iesaistījušās skolotāji no piecām skolām – Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Torņakalna privātās vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Rīgas 66. vidusskolas, kā arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras.

Īsi par projektu

SENsationalSTEM jeb “Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolniekiem ar īpašām izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās” tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Latvijā projektu īsteno Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzības sadarbības organizācija SUSTENTO, projekta partneris Igaunijā ir organizācija “Eesti Puuetega Inimeste Koda”, un “Eesti Agrenska Fond”, bet Somijā – “Haaga-Helia ammattik orkeakoulu”.

Projekta mērķis ir risināt problēmas, kas ir saistītas ar sabiedrības novecošanos, darbaspēka trūkumu, zemu STEM balstītu prasmju līmeni darbaspēkā, zemu uzņēmējdarbības līmeni, aktivizējot bieži pārskatītus resursus – skolniekus ar speciālām izglītības vajadzībām, izmantojot STEM jomās balstītu uzņēmējdarbību.

Sagatavoja Irīna Meļņika

Projekta komunikāciju vadītāja

irina.melnika@sustento.lv

+371 29480648