Cilvēku ar invaliditāti tiesības Eiropas vēlēšanās

Cilvēku ar invaliditāti tiesības Eiropas vēlēšanās
(DREE – Disability Rights in the European elections)

Tiesības balsot ir noteiktas ANO Konvencijā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kā arī ikvienas Eiropas Savienības iedzīvotāja pamattiesībās. 2019. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās apmēram 400 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti no 14 valstīm dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties vēlēšanās. Vēl mazāk tika izmantotas cilvēku ar invaliditāti tiesības kļūt par Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem. Lai mainītu šo situāciju, 2023. gadā sadarbībā ar Eiropas Invaliditātes forumu un vēl 6 Eiropas valstu cilvēku ar invaliditāti jumta organizācijām SUSTENTO uzsākta projekta “Cilvēku ar invaliditāti tiesības Eiropas vēlēšanās” realizācija.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt cilvēku ar invaliditāti politisko līdzdalību Eiropas parlamenta vēlēšanās, kļūstot par politisko partiju kandidātiem Eiropas parlamentam, iesaistoties balsošanā un citās politiskajās aktivitātēs.

Projekta aktivitātes

Projekta laikā paredzēts: 

 1. Aktivizēt cilvēku ar invaliditāti līdzdalību 2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās.
 2. Veidot sapratni par:
  – Eiropas Savienības nozīmi cilvēku ar invaliditāti tiesību nodrošināšanā;
  – Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu un pieejamajiem resursiem, piemēram, ES platformu;
  – cilvēku ar invaliditāti līdzdalību Eiropas parlamenta vēlēšanās.
 3. Veidot savstarpējās saiknes starp cilvēku ar invaliditāti aktīvistiem Eiropā, organizējot 5. Eiropas parlamentu cilvēkiem ar invaliditāti 2023. gada maijā. 
 4. Stiprināt nacionālās cilvēku ar invaliditāti organizācijas, lai:
  – veidotu sapratni par cilvēku ar invaliditāti tiesībām Eiropas Savienībā;
  – veicinātu kopējo prioritāšu izvedi nacionālajā līmenī un Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem;
  – veicinātu cilvēku ar invaliditāti līdzdalību Eiropas parlamenta vēlēšanās, novēršot juridiskos un praktiskos šķēršļus.

Projekta ilgums
01.2023. – 06.2024.