Par tiesībām vēlēt (DREE)

Cilvēku ar invaliditāti tiesības Eiropas vēlēšanās (DREE – Disability Rights in the European elections) Projekta vizītkarte Tiesības balsot ir noteiktas ANO …

Invaliditāte un aktīvs dzīvesveids

12. saruna Tēma “Invaliditāte un aktīvs dzīvesveids” Mārtiņš  Karnītis invaliditāti ieguvis savas pārgalvības dēļ. Nu jau pirms daudziem gadiem notikusī situācija …

Projekts noslēdzies, plānotie rezultāti sasniegti

2020. gada aprīlī, kad sākās mūsu projekts, COVID-10 pandēmijas radītie ierobežojumi jau bija stājušies spēkā, un projekta sākotnējo plānu nācās mainīt. …

Sabiedrības attieksmes monitorings

Mediju loma sabiedrības izpratnes veidošanā neapšaubāmi ir ļoti būtiska. Vācu zinātnieks Knuts Hiketīrs savā darbā “Mediju kultūra” norāda, ka mediji mūsdienās …

Erasmus+

Lietotāju pieredzes dizaina kursa izstrāde un ieviešana augstākajā izglītībā iesaistot lietotāju testēšanā cilvēkus ar īpašām vajadzībām (INTUX) Projekta vizītkarte Jebkuram IT …

Iznācis jauns SUSTENTO avīzes numurs

Cilvēku ar invaliditāti diskriminācija: savu tiesību apzināšanās un sabiedrības izpratnes jautājums

Vai diskriminācijas jautājums vēl aizvien ir aktuāls cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā? Atbildi uz šo jautājumu divus gadus meklēja Latvijas Cilvēku ar …

Diskriminācijas gadījumi cilvēkiem ar invaliditāti – atbildes meklējot

Raidierakstā Guntas Ančas sarunbiedre ir Anete Ilves Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece. Kopīgā saruna …

Cilvēktiesības un invaliditāte: par sevi pastāvēt var tikai informēts cilvēks

Ļoti bieži cilvēki ar invaliditāti savā ikdienas dzīvē saskaras ar diskrimināciju, taču savu tiesību nepārzināšana neļauj šīs situācijas atpazīt un sevi …

Sociālo tīklu un elektronisko mediju monitorings attieksmē pret invaliditāti

Cilvēki ar invaliditāti aizvien tiek novērtēti neobjektīvi, invaliditātes jēdzieni tiek izmantoti par lamu vārdiem un sabiedrībā kopumā trūkst izpratnes un iecietības …