Cilvēkiem ar invaliditāti

Cilvēkiem ar invaliditāti Kā svarīgākais ir zemais atalgojums uz vienu slodzi, īpaši tām darba vietām, kuras neprasa augstu izglītības līmeni. Tas …

Piekļuve videi

ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 9.pants – Pieejamība Fiziskās un informatīvās vides pieejamība ir būtisks priekšnoteikums, lai tiktu realizētas …

Veselība

ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 25. pants. Veselība Mēs iestājamies par tiesībām  personām ar invaliditāti uz visaugstāko iespējamo veselības …

Izglītība

ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 24.pants – Izglītība Organizācijas darbojas, lai veicinātu iekļaujošas izglītības sistēmas izveidi valstī un informētu …

Nodarbinātība

SUSTENTO viedoklis par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību Latvijā Daļa cilvēku ar invaliditāti strādā un ir spējuši iekļauties darba tirgū bez atbalsta …

Interreg

Projekta “Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolēniem ar specialās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās/ SENsationalSTEM” vizītkarte Mūsdienu uzņēmējdarbībā aizvien vairāk …

Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai

Projekta vizītkarte Cilvēki ar invaliditāti Latvijā nezina savas tiesības un tāpēc neiestājas par tām. Iemesli tam ir dažādi:  bailes, savas mazvērtības …

Par SUSTENTO

SUSTENTO ir vienīgā jumta organizācija Latvijā, kas apvieno 55 cilvēku ar invaliditāti organizācijas, tādējādi veidojot tiešu vairāk nekā 50 000 cilvēku ar …

Valde

Valde: Gunta Anča – valde priekšsēdētāja, pārstāv LCĪVSO SUSTENTO Kristīne Veispale – valdes priekšsēdētājas vietniece, pārstāv biedrības Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” Ligita Liepiņa – valdes locekle, pārstāv …

Kā kļūt par biedru

Lai jauna biedrība iestātos SUSTENTO, nepieciešamie dokumenti: reģistrācijas apliecības kopija; izraksts no valdes sēdes protokola par lēmumu iestāties SUSTENTO; izraksts no …