sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Valsts skretāru sanāksme Drukāt
Valsts skretāru sanāksme
Valsts sekretāru sanāksme

 

Valsts sekretāru sanāksmes notiek reizi nedēļā, ceturtdienās, plkst.9.10 Ministru kabineta Zaļajā zālē.  

Valsts sekretāru sanāksmēs ar balsstiesībām piedalās Valsts kancelejas direktors un valsts sekretāri. Sanāksmē piedalās arī Nevalstisko organizāciju pārstāvis – pašlaik Inta Šimanska (Latvijas Pilsoniskā alianse). Par Nevalstisko organizāciju pārstāvja lomu un uzdevumiem lasiet sadaļā „NVO pārstāvja viedoklis”.  

Valsts sekretāru sanāksmē apstiprina nākamās nedēļas Ministru kabineta sēdes darba kārtību, tomēr to vēlāk var arī grozīt/papildināt.  

Valsts sekretāru sanāksmē piesaka (dažreiz lieto arī terminu – uzsauc) izstrādātos tiesību aktu projektus. Ministrija, kura iesniegusi tiesību aktu projektu, divu nedēļu laikā saņem citu ministriju, kā arī nevalstisko organizāciju atzinumus par projektu, precizē un papildina to, kā arī saskaņo ar atzinumu sniedzējiem. Minētajiem tiesību aktu projektiem var piemērot arī saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību (noklusējuma saskaņojums), ja tie atbilst Ministru kabineta kārtības rullī noteiktiem kritērijiem (”tehniskie” projekti jeb tādi projekti, kuros mainītas tikai tehniskas lietas, piemēram, vieni nosaukumi aizstāti ar citiem un taml).  

Ja tiesību aktu projektu neizdodas saskaņot ar visām valsts pārvaldes iestādēm, tad šo projektu izskata Valsts sekretāru sanāksmē. Ja arī tur neizdodas panākt vienošanos, tad to virza izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.  

Vismaz divas nedēļas pirms pieteikšanas Valsts sekretāru sanāksmē, tiesību aktu projektiem jābūt publiskotiem kā diskusiju dokumentiem jeb izstrādē esošiem tiesību aktu projektiem, lai dotu sabiedrībai iespēju sniegt viedokli par šiem projektiem vēl pirms tie uzsāk ceļu uz apstiprināšanu Ministru kabineta sēdē.  

Valsts sekretāru sanāksmē var piedalīties un savu viedokli paust nevalstisko organizāciju pārstāvji.  

Valsts sekretāru sanāksmes, tāpat arī dažādu konsultatīvo padomju sēdes, darba grupu sanāksmes un daudzas citas sanāksmes, ko rīko ministrijas un Valsts kanceleja, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, ir atklātas. 

Parasti dalībai sēdē ir iepriekš jāpiesakās un, ja tas iespējams, īsi jāpiesaka, par kādu jautājumu sēdē vēlēsies izteikties. Tas nepieciešams, lai būtu iespējams pieteikt caurlaides, kā arī iepriekš prognozētu jautājumus, uz kuriem būs jāsniedz atbilde amatpersonām, kuras piedalīsies sēdē. 

Dalībai Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē jāpiesakās ar atbildīgās ministrijas starpniecību vai arī, sūtot e-pastu uz Valsts kancelejas oficiālo adresi vk@mk.gov.lv. Vēstulē jānorāda vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija un jautājums, kura izskatīšanā vēlaties piedalīties.  

Ja Jums nav informācijas par to, kā pieteikties dalībai konkrētā sēdē, jautājiet to ministrijas vai valsts kancelejas NVO koordinatoram (skat. „Ministrijas”). Sniegt sīkāku informāciju, atbildēt uz jautājumiem par sēdes norisi, ierašanos uz sēdi, reģistrēšanos, viedokļa paušanu Jums var arī NVO pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmē Inta Šimanska. Tāpat varat arī zvanīt uz Ministru kabineta bezmaksas informatīvo tālruni 80000120. 

Ar Valsts sekretāru sanāksmju darba kārtību, protokoliem un pieteiktajiem projektiem Jūs varat iepazīties šeit - http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/  

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka sadaļā „Pieteiktie projekti” tiek norādīti tiesību aktu projekti PIRMS Valsts sekretāru sanāksmes. Šajā sadaļā skatiet un izvēlieties projektus, lai izvēlētos projektus, par kuriem sniegsiet atzinumus.

Sadaļā „Izsludinātie projekti” varat iepazīties ar tiesību aktu projektiem PĒC to izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Jāņem vērā, ka ne visi pieteiktie projekti tiek arī izsludināti, kaut arī tas ir drīzāk izņēmuma gadījums.  

Ja vēlaties savu organizāciju pieteikt atzinuma sniegšanai, Jums jāsūta e-pastu uz Valsts kancelejas oficiālo adresi vk@mk.gov.lv. Vēstulē jānorāda vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija un tiesību akta projekts, par ko vēlaties sniegt atzinumu. Arī tad, ja Jūsu NVO nav pieteikusies atzinuma sniegšanai, Jūs varat sniegt atzinumu, ievērojot Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādīto termiņu (parasti – divu nedēļu laikā).

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243531