sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti Drukāt
Projekti
Informatīvi izglītojošās vides izveide trešo valstu valstpiederīgajiem cilvēkiem ar invaliditāti
Līdz šim Latvija nav bijusi populārs galamērķis imigrantu vidū, tomēr trešo valstu valstpiederīgo skaits, kuri par savu galamērķi izvēlas Latviju, ar katru gadu konsekventi pieaug. Cilvēkam ar invaliditāti, ierodoties uzņēmējvalstī, ir nepieciešams īpašs atbalsts, lai cilvēki spētu orientēties jaunajā vidē un varētu saņemt savām vajadzībām atbilstošu atbalstu.
Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem
Kā rāda citu valstu pieredze, trešo valstu valstspiederīgie ar invaliditāti sastopas ar milzīgām problēmām, kuras balstītas uz sabiedrības nelabvēlīgo attieksmi gan pret invaliditāti, gan pret iebraucējiem no citām valstīm – aizspriedumi, profesionālu noliegums, nezināšana un nesapratne par pieejamiem resursiem, kā arī apkārtējās sabiedrības pilnīgs noliegums rada nopietnus izslēgšanas draudus.
Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības
Trešo valstu valstspiederīgie ar invaliditāti parasti saskaras ar dubultu diskrimināciju, ko izraisa ne tikai viņa izcelsme, bet arī invaliditāte. Lai trešo valstu valstspiederīgiem cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu drošu vidi, dodot viņiem iespēju izmantot visus nepieciešamos un pieejamos resursus, pirmkārt, par viņu īpašajām vajadzībām ir jābūt informētiem valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem un medicīnas personālam, kas nodrošina viņiem pakalpojumus. Projekta ietvaros tāpēc tiks izstrādāts un aprobēts mācību kurss. Tas sastāvēs no mācību programmas, kuru varēs ērti un vienkārši pielāgot dažādām klausītāju vajadzībām, papildus izdales materiāls – grāmata, kā arī kompaktdisks, kurā būs apkopoti iespējamie izdrukas materiāli. Materiāli tiks sagatavoti, balstoties uz pieredzi no citām Eiropas valstīm.
Latvijas „Kustība par neatkarīgu dzīvi” izveide un darbības uzsākšana”
Latvijā joprojām vairāki tūkstoši cilvēku ar invaliditāti ir spiesti pavadīt savu dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, kuru personāls ir noteicējs par cilvēku ikdienu. Iemesls šai situācijai - nav pieejami pakalpojumi un atbalsts, kas ļautu cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot tādu pašu dzīvi, kādu pārējā sabiedrība uzskata par normālu. Tomēr līdz šim ir trūcis pilsoniskās aktivitātes, lai spētu iedzīvināt neatkarīgās dzīves konceptu. Šī projekta ietvaros veidosies jauna kustība, kurā ikviens būs aicināts piedalīties.
Komunikācija - informācija - interešu aizstāvība
Projekta mērķis - paaugstināt LCĪVSO SUSTENTO kā organizācijas darbības kapacitāti, tādējādi ļaujot tai aktīvāk iesaistīties interešu aizstāvības procesā un nodrošinot tiešu un stabilu komunikāciju gan ar savām dalīborganizācijām, gan ar valsts un pašvaldības iestādēm. Projektu daļēji, t.i. 80% apjomā, finansiāli atbalsta Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, un tas tiek realizēts laika posmā no 2007.gada 1.oktobra līdz 2008.gada 30.septembrim.
No lietišķās spēles līdz projektam
No 2007.gada 1.augusta līdz 31.decembrim LCĪVSO SUSTENTO tiks īstenots jauns ESF projekts, kura viens no tiešajiem mērķiem, lai celtu mūsu sadarbības organizāciju kapacitāti, ir izveidot un realizēt projektu rakstīšanas programmu.
(NE)SPĒJA = IESPĒJA
Šo LCĪVSO SUSTENTO projektu finansiāli atbalstīja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, projekta „EK Vienādu iespēju visiem gads (2007) ceļā uz taisnīgu sabiedrību” ietvaros, kuru finansēja Eiropas Komisija. Projekta mērķis - veicināt cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu. Tā sasniegšanai projekta gaitā tika izstrādāta koncepcija „Dzīve sabiedrībā”, kurā tika iekļauti Eiropas valstu labākie risinājumi, kas apvienoti ar vietējās situācijas apzināšanu. Projekts tiek realizēts laika posmā no 2007.gada 1.maija līdz 2007.gada 30.novembrim.
„Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne”
Projekta „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne” vispārējais mērķis ir paaugstināt cilvēku ar invaliditāti kapacitāti savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Projekta ietvaros ir jau izstrādāta īpaša apmācības programma amatniekiem - cilvēkiem ar invaliditāti, pēc kuras viņi pratīs arī savus izstrādājumus realizēt, un šī procesa veicināšanai ir arī atvērta jauna mājas lapa www.meklejums.lv. Projekta realizācijas laiks - no 2006.gada decembra līdz 30.jūnijam 2008. gadā.
Projekts „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū”
Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti-bezpajumtnieku motivāciju atgriezties aktīvā dzīvē un iekļauties darba tirgū. Projekta rezultātā izstrādātā motivācijas programma sniedz jaunu pieeju darbā ar bezpajumtniekiem, kuriem ir invaliditāte. Projekta īstenošana – no 2006. gada 1. decembra līdz 2008. gada 30. jūnijam.
Motivācijas programma “Solis ceļā uz darbu”
Projekts “Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti „Solis ceļā uz darbu”” paredzēts, lai vairotu cilvēku ar invaliditāti ticību saviem spēkiem un motivētu viņus iekļauties darba tirgū. Projekta īstenošana – no 2006. gada 1. decembra līdz 2008. gada 30. jūnijam.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 3541187