sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Konsultatīvā padome Drukāt
Konsultatīvā padome

Konsultatīvās padomes

 

Arī ministrijā izveidota konsultatīvā padome var kļūt par vietu Jūsu idejas, problēmas, risinājuma vai priekšlikuma apspriešanai. Konsultatīvās padomes tiek veidotas visās ministrijās. To sastāvā ir gan valsts pārvaldes darbinieki, gan NVO pārstāvji. Konsultatīvās padomes veido, lai apspriestu nozīmīgus jautājumus ar plašāku speciālistu un sabiedrības pārstāvju loku. Konsultatīvajai padomei ir nolikums, kur formulēts tās mērķis. Ja šis mērķis tieši vai netieši ir saistīts ar Jūsu ideju vai problēmu, tad šī padome būs piemērota Jūsu idejas apspriešanai. Konsultatīvo padomju sēdes ir atklātas. Ja vēlaties piedalīties sēdē, jāsazinās ar ministrijas ierēdni, kurš atbildīgs par konsultatīvās padomes darbu. Tāpat Jūs varat rosināt iekļaut atbilstošus jautājumus konsultatīvo padomju darba kārtībā. Ieteicams šādos gadījumos sadarboties ar tām biedrībām, kas ir konsultatīvās padomes sastāvā.

 

Ministriju mājaslapās obligāti jāievieto informācija par konsultatīvajām padomēm.

 

               Informācija par Labklājības ministrijas konsultatīvajām padomēm, tai skaitā – kontaktinformācija par ministrijas darbinieku, kas var sniegt vairāk informācijas par padomes darbu, atrodama šeit - http://www.lm.gov.lv/text/60 

 

 Labklājības ministrijā 2012.gadā darbojās šādas konsultatīvās padomes: 

 

Konsultatīvās padomes nosaukums

NVO skaits padomes sastāvā

Sasaukšanas biežums

Pēdējās sēdes datums

 

  Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome

 

2

 

4 reizes gadā, vai pēc nepieciešamības

 

19.01.2012.

  Demogrāfisko lietu padome

7

Reizi trijos mēnešos, plānots biežāk

16.11.2012.

  Bērnu tiesību aizsardzības komisija

3

Reizi pusgadā

11.07.2011. (plānotā sēde nenotika kvoruma trūkuma dēļ)

  Ekspertu komisija datorspēļu marķēšanas un klasifikācijas jautājumos

2

Pēc nepieciešamības

13.06.2011.

 

  Ģimenei draudzīga komersanta vērtēšanas komisija

 

 

4

 

 

Pēc nepieciešamības

 

 

21.12.2012.

 

  LM apmācību komisija

 

3

 

Ne retāk kā reizi gadā

(vidēji 3-4x gadā)

 

28.11.2012.

 

  NVA filiāļu Konsultatīvās padomes

 

1-3

 

Ne retāk kā reizi gadā

 

10.07. – Gulbenē

14.09. – Cēsīs

18.12 – Krāslavā un Balvos

21.12. – Ludzā

  Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta Informācijas padome

2

4-5 reizes gadā

19.12.2012.

 

  Invalīdu lietu nacionālā padome

 

8

 

reizi ceturksnī

 

10.12.2012.

  Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja

8

reizi ceturksnī

28.11.2012.

 

  Sociālā darba speciālistu sadarbības padome

 

3

 

reizi ceturksnī

 

19.06.2012.

 

 


         Informācija par Veselības ministrijas konsultatīvajām padomēm, tai skaitā – kontaktinformācija par ministrijas darbinieku, kas var sniegt vairāk informācijas par padomes darbu, kā arī sēžu protokoli, atrodami šeit - http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/konsultativas_padomes/

 

Veselības  ministrijā 2012.gadā darbojās šādas konsultatīvās padomes:   

Konsultatīvās padomes nosaukums

NVO skaits padomes sastāvā

Sasaukšanas biežums

Pēdējās sēdes datums

 

  Veselības nozares stratēģiskā padome

 

22

 

Pēc nepieciešamības

 

18.04.2012.

  Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome

16

1 reizi ceturksnī

14.11.2012.

  Farmācijas jomas konsultatīvā padome

13

1 reizi ceturksnī

28.06.2012.

  Uztura padome

4

2 reizes gadā

07.07.2011.

Imunizācijas valsts padome

2

2 reizes gadā

28.05.2012.

  Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

4

2 reizes gadā

28.09.2011.

  Veselības ministrijas Galveno speciālistu institūcija

15

Pēc nepieciešamības

20.09.2012.

Veselības aprūpes nozares apakšpadome

5

1 reizi ceturksnī

20.12.2012.

  HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija

8

Pēc nepieciešamības

21.11.2012.

 


Papildu informāciju meklējiet šeit!  

              Informācija par visu ministriju konsultatīvajām padomēm tiek apkopota ministriju atskaitēs par NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu. Apkopotās atskaites atradīsiet šeit - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/

 

 

 

 

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243522