sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Memoranda padome Drukāt
Memoranda padome

Memoranda padome

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome.

 

Memoranda īstenošanas padomē ir iespēja pārbaudīt savu ideju, aktualizēt problēmu arī tad, ja esat to jau centies „piedāvāt” valsts iestādēm, bet neesat saņēmis argumentētu skaidrojumu, atbildi.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands tika izstrādāts un pirmo reizi parakstīts 2005.gadā pēc nevalstisko organizāciju (biedrību) iniciatīvas ar mērķi – sekmēt NVO līdzdalību valsts pārvaldē. Pēc būtības tas nozīmē – iespējami agrīnākā posmā saņemt informāciju par to, kādus likumprojektus, Ministru kabineta noteikumus vai politikas plānošanas dokumentus (pamatnostādnes, plānus) gatavojas izstrādāt valdība un piedalīties šo dokumentu izstrādē (iesaistoties darba grupās, paužot viedokli konsultatīvajās padomēs, rakstot vēstules, piedaloties sanāksmēs klātienē), tāpat arī paust savu viedokli par to, kādi jautājumi valsts pārvaldes iestādēm būtu jārisina.

 

Ar Memoranda tekstu Jūs varat iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/

Katru gadu Memorandam pievienojas aizvien jaunas biedrības un nodibinājumi (2012.gadā to skaits pārsniedza 300), kas vēlas apliecināt to, ka atbalsta Memoranda mērķi. Memorandam ir iespēja pievienoties divas reizes gadā. Ja Jūsu biedrība to vēlas, sazinieties ar Guntu Freimani (tālr.67082929, 28341699; e-pasts gunta.freimane@mk.gov.lv ) un Jūs saņemsiet izsmeļošu informāciju.

 

Memoranda īstenošanai ir izveidota Memoranda īstenošanas padome.

 

Padomes sastāvā ir Valsts kancelejas direktors, Ministru prezidenta biroja pārstāvis, ministriju Valsts sekretāri, kā arī septiņi pilnvaroti pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, kas ir parakstījušas memorandu. Vairāk par Padomi lasiet šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/istenosanas-padome/

 

Padomes sēdes ir atklātas un to protokoli ir publiski pieejami Ministru kabineta mājas lapā internetā: http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/padomes-sedes/

 

Ko Jūsu biedrībai var dot Memoranda padome?

§        Jūs varat piedalīties to jautājumu izskatīšanā, kas ir būtiski Jūsu biedrībai! Piemēram, Memoranda padomē 2012.gadā vairākkārt tika izskatīti jautājumi par klientu aprūpi sociālās aprūpes iestādēs, par to, vai biedrībai ir tiesības bez atlīdzības izmantot brīvprātīgo darbu, kas, iespējams, var interesēt arī Jūs! Memoranda padomes sēdes parasti notiek mēneša pēdējā trešdienā plkst. 11.00. Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36, Rīgā. Sēdes darba kārtība nedēļu pirms sēdes tiek ievietota interneta mājaslapā.

§        Jūs varat rosināt izskatīt Jūsu biedrībai un plašākai sabiedrībai būtiskus jautājumus īpaši tad, ja uzskatāt, ka sabiedrības viedoklis par šiem jautājumiem nav ticis pietiekoši uzklausīts.

§        Jūs varat izmantot Memoranda padomi, lai klātienē iegūtu prasmes diskutēt, pamatot savu viedokli, apgūt spēju pārliecināt auditoriju. Vai arī – vērotu, kā to dara citu organizāciju pārstāvji.

§        Jūs varat uzzināt vairāk par NVO pieejamo finansējumu, projektu konkursiem, citām atbalsta formām, kā arī dažādām konsultatīvām padomēm, darba grupām un citām norisēm valsts pārvaldē. Šī informācija palīdzēs celt Jūsu organizācijas kapacitāti un panākt mērķu īstenošanu.

 

 

Papildu informāciju meklējiet šeit

Informācija par NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/

 

Memoranda īstenošanas padome - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/istenosanas-padome/

 

Padomes sēžu darba kārtības un protokoli - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/padomes-sedes/

 

Rokasgrāmata „Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē” - http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2991

1.Pielikums
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands
2.Pielikums
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243473