sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Iesniegumi un vēstules Drukāt
Iesniegumi un vēstules

Iesniegumi un vēstules

 

 

Vēstule vai iesniegums ir pats vienkāršākais veids, kā uzsākt savas idejas īstenošanu: noskaidrot kādu neskaidru jautājumu vai uzzināt, kādi ir risinājumi konkrētai problēmai un piedāvātu savu risinājuma variantu. Iespējams, dažiem no Jums šķiet, ka vienkāršāk ir piezvanīt. Jā! Tomēr, rakstot vēstuli, mēs vienlaikus arī sakārtojam savas domas, konkretizējam ideju vai problēmu, vairākas reizes pārlabojot, paši sev padarām skaidrāku to, ko vēlamies rakstīt. Iespējams, Jūs vēstules rakstīšanas laikā pārrunāsiet savu ideju ar citiem biedrības biedriem un sāksiet uz to raudzīties savādāk.

 

Vēstuli var sūtīt gan pa pastu, gan e-pastu

Kaut arī oficiālā sarakstē ar valsts iestādēm un pašvaldību vairāk pierasts sūtīt vēstules pa pastu, tomēr e-pasta vēstule ir „līdzvērtīga” pa pastu sūtītai vēstulei.

 

Ko būtu vēlams norādīt vēstulē?

§        Mērķi, kāpēc Jūs rakstāt šo vēstuli (kādu problēmu vēlaties atrisināt?)

§        Idejas vai problēmas būtība (īsi, konkrēti, minot faktus)

§        Jūsu piedāvātais risinājums

§        Jūsu biedrības mērķis un darbības virzieni (Kāpēc Jūs šo jautājumu/problēmu piesakāt?)

Iespējams, Jūsu biedrība pārstāv konkrētu mērķauditoriju, aizstāv noteiktas cilvēku grupas intereses, ir eksperts noteiktos jautājumos.

 

Vai vēstules rakstīšanā vajadzīga jurista palīdzība?

Vēstulei nav jābūt rakstītai juridiski pareizos formulējumos. Svarīgi, lai Jūs precīzi izklāstītu savu ideju, viedokli, problēmu.

 

Kādas ziņas Jums jāsniedz par sevi?

Fiziskai personai jānorāda vārds, uzvārds un adrese (ja nepieciešams – arī citas ziņas, kas varētu palīdzēt atbildes sagatavošanā). Ja norādīsiet savu tālruņa numuru un e-pastu, atbildes sagatavotājam būs lielākas iespējas precizēt neskaidros jautājumus. Juridiskai personai (tātad, arī biedrībai), jānorāda nosaukums un juridiskā adrese, tomēr ieteicams norādīt arī tālruņa numuru un e-pastu. Arī tad, ja Jūsu biedrībai vai Jums personiski nav datora, ieteicams izveidot e-pasta adresi un izmantot e-pasta pārlūkošanai publiski pieejamos datorus bibliotēkā, dienas centros vai citur.

 

Ja vēstuli sūta vairākas organizācijas...

Ja vairākas organizācijas vienojas, lai izskaidrotu savu ideju, tad tas palielina vēstules nozīmību. Atbilde no iestādes tiks sūtīta pirmajam parakstītājam (pirmajai organizācijai), tāpēc īpaši svarīgi norādīt tieši šīs biedrības vai fiziskās personas adresi un citu kontaktinformāciju.

 

Kam adresēt vēstuli?

Jūs varat daudz sekmīgāk risināt kādu problēmu un arī ierosināt diskusiju par to, ja vēršaties institūcijā, kas ir tieši atbildīga par jomu, ar kuru saistīta konkrētā ideja vai problēma. Jūs varat noskaidrot, ar kādiem jautājumiem nodarbojas valsts pārvaldes iestādes – ministrijas, aģentūras, inspekcijas, pārvaldes un citas institūcijas, izmantojot tiešās pārvaldes iestāžu datubāzi – http://tpi.mk.gov.lv/

 

Ieklikšķinot sadaļā „Augstākās valsts tiešās pārvaldes iestādes” Jūs varat ātri sameklēt visas ministrijas, noskaidrot precīzu adresi, atrašanās vietu, kontaktinformāciju, apmeklētāju pieņemšanas laikus. Tāpat Jūs uzreiz, lieki nemeklējot, uzzināsiet šo pašu informāciju par ministrijas pārraudzības iestādēm.

 

Ja trūkst pārliecības par to, vai tiešām esat izvēlējies īsto adresātu...

Piezvaniet uz Ministru kabineta bezmaksas informatīvo tālruni 80000120!

Jūs saņemsiet izsmeļošu informāciju par to, kādas/kādu iestāžu kompetencē ir Jūsu idejas īstenošana vai problēmu risināšana. Iespējams, Jums jāvēršas pašvaldībā, Saeimā, Tiesībsarga birojā, jāraksta Valsts Prezidentam? Noskaidrojiet!

 

Cik ilgā laikā iestādei jāsniedz atbilde uz vēstuli?

Ja vēstuli vai iesniegumu saņēmusi iestāde, kas nav atbildīga par minēto jautājumu risināšanu (šie jautājumi nav iestādes kompetencē), tad septiņu darba dienu laikā tā pārsūta vēstuli atbilstoši kompetencei. Šādos gadījumos Jūs kā vēstules sūtītājs saņemsiet informāciju par to, ka Jūsu vēstule ir pārsūtīta. Atbilstoši Iesniegumu likumam iestādei atbildi jāsniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

 

Ja vēlaties savu ideju (jautājumu, problēmu) pārrunāt personiski...

Iestādes amatpersonām jāpieņem apmeklētāji ne retāk kā reizi mēnesī. Jāņem vērā, ka iepriekš jāpiesakās un jānorāda risināmais jautājums. Par to, kad un kā iespējams pieteikties, vislabāk noskaidrot, zvanot uz iestādes tālruni vai arī noskaidrot iestādes mājaslapā.

 

Apmeklētāju pieņemšana Ministru kabinetā:

• katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 16.00
• katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 09.00 līdz 19.00

Pieteikties var pa tālruņiem 67082800,  begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting67082934 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting,67082987 begin_of_the_skype_highlighting vai, esot Ministru kabineta ēkā, zvanot uz vietējiem tālruņiem 934, 800, 987.

Vairāk lasiet šeit - http://www.mk.gov.lv/lv/apmekletaju-pienemsana/

Kontakti:

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV – 1520

Tālrunis: 67082934, 67082800, 80000120  end_of_the_skype_highlighting
Fakss: 67280469
e-pasts:
vk@mk.gov.lv

 

Labklājības ministrija

http://www.lm.gov.lv/text/46

Apmeklētāju pieņemšana
Pie nozaru speciālistiem: iepriekš vienojoties par laiku.

Pie ministrijas vadības: iepriekš vienojoties par laiku. Tālrunis uzziņām: 67021600 begin_of_the_skype_highlighting 

Adrese: Labklājības ministrija

Skolas ielā 28,
Rīga, LV - 1331

Saziņai:
Tālrunis: 67021600
end_of_the_skype_highlighting

Fakss: 67276445

e-pasts: lm@lm.gov.lv

Darba laiks
Darba dienās no plkst.08.30 līdz 17.00
Pirmssvētku dienās 08.30 līdz 14.00 

 

Veselības ministrija

http://www.vm.gov.lv/lv/kontakti/

Pieteikumu uz apmeklējumu Veselības ministrijā var pieteikt arī pa tālruni:  67876105 vai 67876007 katru darba dienu no plkst. 08:30 līdz 17:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12:30 līdz 13:00).

Privātpersonām konsultācija pie Veselības ministrijas speciālistiem notiek katru ceturtdienu no plkst. 13:00 līdz 15:00. Pieteikumu uz konsultāciju var iesniegt  

§        elektroniski – aizpildot pieteikuma anketu Veselības ministrijas mājaslapā;  

§        piesakot pa tālruni –  67876105 vai 67876007 katru darba dienu no plkst. 08:30 līdz 17:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12:30 līdz 13:00);

§        personīgi, aizpildot anketu Veselības ministrijā (Brīvības iela 72, Rīga).

Veselības ministrijas darba laiks:

Darba dienās ministrijas darba laiks ir no plkst. 08.30 - 17.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12:30 - 13:00). Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 08.30 - 16.00.

Saziņai pa tālruni: 67876000, 67876010. Fakss: 67876002

    E-pasts: vm@vm.gov.lv

 

Papildu informāciju meklējiet šeit

Ministru kabineta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80000120.

Iesniegumu likums: http://www.vm.gov.lv/lv/kontakti/ (www.likumi.lv).

Tiešās pārvaldes iestāžu datubāze - http://tpi.mk.gov.lv/

Valsts iestāžu interneta adreses - http://www.mk.gov.lv/lv/vk/saites/

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244863