sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti Drukāt
Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti

 

 


Kas ir EDF jeb Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti?


Lai Eiropā mainītu sabiedrības attieksmi un izpratni par invaliditāti, lai ietekmētu likumdošanu šajā jomā, 1996. gadā Beļģijā tika nodibināta asociācija ar nosaukumu – The European Disability Forum (EDF), ko latviešu valodā tulkojam: EIROPAS FORUMS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, bet saīsinājumā lietojam nemainītu abreviatūru – EDF.
 
Ja sākumā EDF veidoja Eiropas un nacionālās cilvēku ar invaliditāti organizācijas, kā arī vecāki bērniem ar invaliditāti, kas līdz tam nebija spējīgi pārstāvēt sevi, tad patlaban tajā apvienojušās vairāk kā 100 dalīborganizāciju. Pa vienai sadarbības jeb jumta organizācijai no 27 ES dalībvalstīm, 3 organizācijas no Brīvās ekonomiskās zonas (EEZ EBTA) valstīm: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, un vairāk kā 70 dažāda mēroga (Eiropas, nacionālās vai vietējās) asociācijas, kas apvieno nevalstiskās organizācijas pa invaliditāšu veidiem, piem., Autisms Eiropā (Autism-Europe), Cerebrālās triekas Eiropas kopienu asociācija (CP-ECA), Eiropas Alianse cilvēkiem ar muskuļu distrofiju (EAMDA) u.c.
 
Šobrīd Eiropā ir vairāk kā 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti. Daudzi no tiem joprojām saskaras ar diskrimināciju, ir norobežojušies vai norobežoti no sabiedrības, ir vientuļi, un daudziem no viņiem ir zemi ienākumi.
 
EDF ir cilvēku ar invaliditāti balss Eiropā.
 
Tā ir neatkarīga un unikāla apvienība. EDF ikdienas darbs aptver visas Eiropas Savienības jurisdikcijas, kā arī lielu daļu ES iniciatīvu, ierosinot jaunus tiesību aktus un meklējot veidus, kā pārstāvēt un aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti tiesības visās politiskajās jomās.
EDF mērķis ir Eiropas Savienības likumdošana, jo katram ES lēmumam un iniciatīvai ir tieša ietekme uz Eiropas pilsoņu ar invaliditāti dzīvi visos tās līmeņos.
 
SUSTENTO ir dalīborganizācija Eiropas Forumā cilvēkiem ar invaliditāti kopš 2002.gada.

 


EDF jaunumi 2010.gada oktobrī
EDF rakstiski ir uzaicinājis ANO piedalīties diskusijā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uz seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī citi jaunumi 2010. oktobra, novembra mēnesī ar klātpievienoto kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā par konkrētiem jautājumiem varētu sazināties ar atbildīgo EDF personu.
Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā
Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejai
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4222714