sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti Drukāt
Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti

 

 


Kas ir EDF jeb Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti?


Lai Eiropā mainītu sabiedrības attieksmi un izpratni par invaliditāti, lai ietekmētu likumdošanu šajā jomā, 1996. gadā Beļģijā tika nodibināta asociācija ar nosaukumu – The European Disability Forum (EDF), ko latviešu valodā tulkojam: EIROPAS FORUMS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, bet saīsinājumā lietojam nemainītu abreviatūru – EDF.
 
Ja sākumā EDF veidoja Eiropas un nacionālās cilvēku ar invaliditāti organizācijas, kā arī vecāki bērniem ar invaliditāti, kas līdz tam nebija spējīgi pārstāvēt sevi, tad patlaban tajā apvienojušās vairāk kā 100 dalīborganizāciju. Pa vienai sadarbības jeb jumta organizācijai no 27 ES dalībvalstīm, 3 organizācijas no Brīvās ekonomiskās zonas (EEZ EBTA) valstīm: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, un vairāk kā 70 dažāda mēroga (Eiropas, nacionālās vai vietējās) asociācijas, kas apvieno nevalstiskās organizācijas pa invaliditāšu veidiem, piem., Autisms Eiropā (Autism-Europe), Cerebrālās triekas Eiropas kopienu asociācija (CP-ECA), Eiropas Alianse cilvēkiem ar muskuļu distrofiju (EAMDA) u.c.
 
Šobrīd Eiropā ir vairāk kā 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti. Daudzi no tiem joprojām saskaras ar diskrimināciju, ir norobežojušies vai norobežoti no sabiedrības, ir vientuļi, un daudziem no viņiem ir zemi ienākumi.
 
EDF ir cilvēku ar invaliditāti balss Eiropā.
 
Tā ir neatkarīga un unikāla apvienība. EDF ikdienas darbs aptver visas Eiropas Savienības jurisdikcijas, kā arī lielu daļu ES iniciatīvu, ierosinot jaunus tiesību aktus un meklējot veidus, kā pārstāvēt un aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti tiesības visās politiskajās jomās.
EDF mērķis ir Eiropas Savienības likumdošana, jo katram ES lēmumam un iniciatīvai ir tieša ietekme uz Eiropas pilsoņu ar invaliditāti dzīvi visos tās līmeņos.
 
SUSTENTO ir dalīborganizācija Eiropas Forumā cilvēkiem ar invaliditāti kopš 2002.gada.

 


Izdota nediskriminācijas tiesību aktu rokasgrāmata
Rokasgrāmata par Eiropas nediskriminācijas tiesību aktiem, ko izdevusi Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ir pirmā visaptverošā rokasgrāmata par Eiropas likumiem attiecībā uz nediskrimināciju.
Protests pret pabalstu samazināšanu apvienotajā karalistē
Tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti š.g. maijā izgāja Vestminsteres ielās, lai protestētu pret valdības izdevumu samazināšanas un pabalstu reformām.
Sieviešu tiesību aizstāvju uzvara
Beidzot ir pieņemta Eiropas Padomes Konvencija par vardarbību pret sievietēm (Council of Europe Convention on violence against women).
Vilcienu un dzelzceļa pieejamības pārbaude
Š.g. maijā EDF tika pārstāvēts TSI PRM (Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām) pārskata sanāksmē, kas nosaka pieejamības standartus Eiropas vilcienos un dzelzceļa stacijās.
Vai “ceļa šovs” ieradīsies arī Latvijā?
Kampaņas “Informācija par pasažieru tiesībām” ietvaros Eiropas Komisija dažādās ES pilsētās organizē “ceļu šovu”, ko rīko komisāri Kallass un Kuneva.
2011.gada maijā
Beidzot ir pieņemta Eiropas Padomes Konvencija par vardarbību pret sievietēm (Council of Europe Convention on violence against women). Konvencijas noteikumu izpilde ir jāgarantē bez jebkādas diskriminācijas, piemēram, uz invaliditātes pamata.
Stostīšanās bauda karalisku attieksmi!
Kāda Eiropas mēroga organizācija, kuras darbības mērķis ir vairot informētību par stostīšanās problēmu visā Eiropā, atzinīgi novērtējusi iespaidu, ko uz kinoteātru apmeklētājiem visā pasaulē atstājusi filma ”Karaļa runa”.
EDF jaunumi 2011.gada aprīlī
Izrādās: LIKUMI PAR AVIOPASAŽIERU TIESĪBĀM NEDARBOJAS! Skvaibam Čalklenam (Shuaib Chalklen) viņa invaliditātes dēļ tika liegts iekāpt lidmašīnā ar reisa numuru LX353 Londona-Ženēva.
Jauna dokumentāla filma “Vienlīdzīgas dzīves, atšķirīgas dzīves. Stāsti par personīgajiem asistentiem”
Šī jaunā dokumentālā filma parāda, kā par neatkarīgas dzīves pasaules uzskatu cīnās ASPAYM-Madride, vietējā Muguras smadzeņu bojājumu asociācija Madridē. Tā vēsta par trim cilvēkiem ar invaliditāti, kas atraduši personālos asistentus caur Neatkarīgas dzīves biroju, pirmo tāda veida biroju Spānijā. Pirmo reizi mums ir iespēja dzirdēt, kas sakāms šim jaunajam personāžam – personīgajam asistentam.
”Kustību brīvība” – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma 2011. gada galvenā kampaņa
Šī 2011.gada EDF kampaņa vērsta uz Eiropas Mobilitātes kartes ieviešanu un Eiropas pieejamības likuma pieņmešanu.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4135822