sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja Drukāt
Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un Sociālo jautājumu komiteja ir dibināta jau 1957. gadā, un tā konsultē Eiropas Savienības lielākās iestādes - Eiropas Komisiju, Padomi, Eiropas Parlamentu. Komitejas dalībnieki sniedz atzinumus par ierosinātajiem ES tiesību aktiem, kā arī izstrādā pašiniciatīvas atzinumus par tematiem, kurus uzskata par svarīgiem. Viens no tās galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt “tiltu”, kas vieno ES iestādes un "pilsonisko sabiedrību”.
Komitejas locekļi pārstāv plašas saimnieciskās, sociālās un kultūras aprindas savās piederības dalībvalstīs. Viņu darbība ir iedalīta trijās grupās: “Darba devēju grupa”, “Darba ņēmēju grupa” un “Dažādu interešu grupa” (t.i., lauksaimnieki, patērētāji, vides organizāciju, ģimeņu apvienību, NVO pārstāvji u.c.). Mūsu organizācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Anča šajā komitejā pārstāv Latviju un tostarp katrā sagatavotajā atzinumā iekļauj gan mūsu valsts, gan visas Eiropas cilvēku ar invaliditāti intereses.


Integrācija un sociālā programma
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas SOC nodaļas sēdē (26.01.2010., Briselē) tika izstrādāta Lisabonas stratēģija laikposmam pēc 2010. gada un pieņemta jauna Sociālā programma.
EIROPAS KOMISIJA IR UZSĀKUSI KONSULTĀCIJU PAR PENSIJU SISTĒMAS NĀKOTNI
Eiropas Komisija veido kopēju ES stratēģiju pensiju jautājumos, jo ir nepieciešams koordinēti pievērsties kopējai sistēmai, lai būtu iespējams garantēt, ka pensiju reformas ir saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020”.
Invaliditātes stratēģija (2010.- 2020.)
2010.gada 15.novembrī Eiropas Komisija pieņēma jaunu stratēģiju – Invaliditātes stratēģiju, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas piedalīties sabiedrības dzīvē.
Eiropas Komisāre Redinga invaliditātes starpgrupu sanāksmē prezentē invaliditātes stratēģiju
Janvārī Invaliditātes starpgrupu sanāksmē tika apspriesta invaliditātes stratēģija, kur Eiropas Komisijas viceprezidente Viviana Redinga ļoti atzinīgi novērtēja ANO Konvencijas ratifikāciju. Viņa teica, ka Invaliditātes stratēģija paceļ konkrētus faktorus politiskā līmenī, lai būtu iespējams panākt pārmaiņas cilvēku ar invaliditāti ikdienā.
Sabiedriskā apspriešana. Zaļā grāmata par ES publiskā iepirkuma politikas modernizēšanu – virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu
2011.gada marta mēneša EDF ziņu rakstā stāstīts par to, ka Eiropas Komisija pārskata nozīmīgākos noteikumus un procedūras, lai nodrošinātu visefektīvāko valsts finansiālo līdzekļu izmantošanu un modernizētu sistēmu. Viens šīs revīzijas piemērs ir Zaļā grāmata par ES publiskā iepirkuma politikas modernizēšanu un ar to saistīto sabiedrisko apspriešanu.
Konkurss par “Pieejamās pilsētas balvu”
Eiropas Komisija sadarbībā ar EDF rīko konkursu par “Pieejamās pilsētas balvu”. Pieteikšanās pēdējā diena ir 2011. gada 20. septembris.
Kāpēc standarti ir svarīgi?
Eiropas standartizācijas organizācijas pašreiz strādā pie Eiropas Komisijas prasību īstenošanas, lai izstrādātu trīs konkrētus Eiropas standartus. Šie standarti ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka valsts iestādes iestrādā valsts iepirkumu piedāvājumā pieejamības prasības un kritērijus.
ji
ji
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243476