sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi Drukāt
Visi jaunumi
Darbu atsāk Delnas juridiskās palīdzības centrs
Delnas juridiskā komanda aktivizēs juridiskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Delna aktīvāk kā līdz šim aicinās iedzīvotājus, īpaši uzrunājot uzņēmējus neklusēt par iespējamām nelikumībām un pārkāpumiem. Delna vēlas radīt atbalstu tiem, kas negrib klusēt par novērotām nelikumībām valsts un pašvaldību darbībā, iepirkumu jomā un ES naudas sadalē.
Mūsu bērni mūs nesapratīs
Nupat, 19.augustā, radušās pārdomas saistībā ar Rīgas Doma restaurāciju..
Aicinājums no Ziedot.lv
Portālā Ziedot.lv ir informatīva sadaļa „Kur ziedot mantas”,kas sniedz informāciju, kur mūsu līdzcilvēkiem, kuri vēlas palīdzēt ziedojot savas liekās, bet kādam citam vēl derīgās mantas.
Jauna kustība cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā
Lasiet mājas lapu www.activewheels.lv un uzziniet par šo boedrību daudz vairāk!
Iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus
Sazinieties ar ziedot.lv, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu, iegādājoties nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.
SUSTENTO piedāvā seminārus „Par invaliditāti bez barjerām”
Latvijas Cilvēku ar īpašajām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO ir sagatavojusi licenzētu semināru programmu par īpašajiem invaliditātes jautājumiem, kā arī par civilizācijas vēsturisko skatījumu uz invaliditāti līdz pat mūsdienām. Droši varat saņemt mūsu pakalpojumu, ja vēlaties labāk savā darbā gūt izpratni par komunikāciju ar cilvēkiem, kuriem ir īpašās jeb speciālās vajadzības tieši invaliditātes vai draudošas invaliditātes dēļ.
Turpināsies iespēja Sabiedriskā labuma organizācijām saņemt lietošanā valsts mantu
Ja publiska persona nodod mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai un mantas bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem nav lielāka par 1000 latiem vai mantas nodošanas bezatlīdzības lietošanā termiņš nav ilgāks par vienu mēnesi, lēmumu par šādas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem tā publiskā persona, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas attiecīgā manta, ņemot vērā šā panta trešajā un sestajā daļā noteikto. Lasīt vairāk..
Valsts kontrole sākusi revīziju saistībā ar valsts kompensējamiem medikamentiem
Valsts kontrole sākusi revīziju „Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība un ekonomiskums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai”. Revīzijas mērķis ir pārbaudīt valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumību, efektivitāti un ekonomiskumu ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai. Svarīgi arī noskaidrot, vai valstī izveidotā ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība darbojas iedzīvotāju interesēs. Aicinājums ikvienam pacientam: lasīt vairāk..
Pilnveidos invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību
Pilnveidos invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību tiem cilvēkiem, kuri pēc invaliditātes pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai.
Skolās ievērojami pilnveido saskarsmes prasmes, uzlabo uzvedību un mazina mācīšanās grūtības
SUSTENTO pārstāvji kā eksperti piedalījās šī Latvijas universitātes projekta izstrādē. Esam pārliecināti, ka jaunā mācību programma aizsāks lieliskas pārmaiņas ne tikai skolās, bet visā sabiedrībā, kur ieguvējs būsim mēs ikviens.
Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nākamā

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4732351