sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Par SUSTENTO Drukāt
Par SUSTENTO

2002. gada 11. maijā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, arī Latvijā tika izveidota vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju apvienība, kas spēj pārstāvēt visu cilvēku ar invaliditāti intereses vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, ievērojot katras grupas intereses.

 

Šobrīd Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” apvieno 54 dažādas organizācijas, kuru biedri ir vairāk kā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai ar hroniskām saslimšanām.

 

SUSTENTO strādā, lai valdība veidotu tādu politiku, kas nodrošina cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām cilvēktiesības un nediskrimināciju, veicinot pilnīgu iekļaušanu sabiedrībā.

 

SUSTENTO ir dalīborganizācija Eiropas Forumā cilvēkiem ar invaliditāti (Europen Disability Forum - EDF), kurā ir apvienojušies vairāk kā 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti Eiropā.

 

Galvenie SUSTENTO mērķi:   

 

   Veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību ievērošanu nacionālās un vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos; ietekmēt šai mērķauditorijai labvēlīgas likumdošanas izstrādi, pieņemšanu un realizāciju.  

 

   Veidot starptautisku sadarbību ar citām organizācijām, kas darbojas līdzīgā jomā.

 

   Atbalstīt to organizāciju darbību mūsu valstī, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanai un tiesību aizsardzībai.

 

   Sadarbībā ar nacionālajiem un vietējiem masu informācijas līdzekļiem sabiedrībā nepārtraukti veidot pozitīvu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām.

SUSTENTO struktūra 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244872