sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Bibliotēka > Grāmatas Drukāt
Grāmatas
ANO Paraugnoteikumi
ANO Paraugnoteikumi par vienlīdzīgam iespējām cilvēkiem ar invaliditāti ir starptautisks dokuments, ko 1993. gadā pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācija. Šiem notekumiem jāpalīdz cilvēkiem ar invaliditāti veidot savu dzīvi tādu pašu kā ikvienam citam cilvēkam. Noteikumi iesaka, kas jādara valstij, lai padarītu cilvēku ar invaliditāti dzīvi vieglāku un dotu viņiem iespēju būt vienlīdzīgiem. Šie noteikumi nav likums, tāpēc katrai valstij ir iespēja izvēlēties - pildīt tos vai nepildīt. Noteikumos ir ietvertas gan vissvarīgākās cilvēktiesību normas, gan arī daudzas pilsoņtiesības, kas jau ir noteiktas Latvijas likumdošanā.
Agenda 22
Eiropas Savienības valstīs pēdējā gadu desmitā aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ciešas un efektīvas sadarbības veicināšanai starp nevalstiskajām organizācijām un vietējām pašvaldībām. Kā viens no instrumentārijiem šīs sadarbības veicināšanai un reālas darbības plānošanai jautājumos, kas saistīti ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas saslimšanas, ir Zviedrijā izstrādātā un šobrīd jau daudzās ES valstīs izmantotā „AGENDA 22”. Tas ir instrumentārijs, ko izmanto, lai veidotu darbības stratēģiju invaliditātes jomā lokālā līmenī - pašvaldībās. Šī metode ir balstīta uz ANO „Paraugnoteikumiem par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti”. Šobrīd „AGENDA 22” ar panākumiem tiek izmantota daudzās Zviedrijas pašvaldībās. Piedāvājam iepazīties ar šī dokumenta latvisko tulkojumu.
Pieredzes apkopojums
Pieredzes apkopojums gan no Latvijas, gan Zviedrijas kolēģu puses par to, kā tiek sagatavots un realizēts Rīcības plāns vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībās.
Ko nosaka Eiropas Savienība Cilvēkiem ar invaliditāti
Grāmatā apkopota informācija par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti. Līdzās tiesību aktu precīziem nosaukumiem ir atrodami arī to skaidrojumi.
Ko nosaka Latvijas Republika cilvēkiem ar invaliditāti
Apkopota informācija par Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas skar cilvēkus ar invaliditāti.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244940