SUSTENTO > Eiropas lietas
Eiropas lietas
Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja
Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti
Aktuālitātes

Projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” realizācijas ietvaros ir rasta iespēja iepazīstināt Latvijas cilvēkus ar nozīmīgāko informāciju par invaliditātes jautājumiem Eiropas Savienībā.

 
Projekta īstenošanas periods ir no 01.10.2010. līdz 30.09.2011.
 

93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

 

Šī EIROPAS LIETU sadaļa ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par ievietotās informācijas saturu atbild LCĪVSO SUSTENTO.