sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja > Kāpēc standarti ir svarīgi? Drukāt
Kāpēc standarti ir svarīgi?

Kāpēc standarti ir svarīgi?

Eiropas standartizācijas organizācijas pašreiz strādā pie Eiropas Komisijas prasību īstenošanas, lai izstrādātu trīs konkrētus Eiropas standartus. Šie standarti ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka valsts iestādes iestrādā valsts iepirkumu piedāvājumā pieejamības prasības un kritērijus.

Apspriežamie Eiropas standarti tiek izstrādāti saskaņā ar šiem dokumentiem: standartizācijas mandāts Nr. 420, kas attiecas uz apbūvētās vides pieejamību, un standartizācijas mandāts Nr. 376, kas attiecas uz informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pieejamību. Šo dokumentu uzdevums ir izstrādāt un formulēt Eiropas pieejamības standartus minētajās jomās, lai tie kļūtu lietderīgi iekļaušanai publiskā iepirkuma piedāvājumos. 

Eiropas standarti, kuros, sekojot “Universālā dizaina” pieejai, ņemtas vērā cilvēku vajadzību un funkcionālās atšķirības, mudinās radīt tādu produkciju un pakalpojumus, kas pieejami visiem, to skaitā cilvēkiem ar invaliditāti.

Publiskais iepirkums veido apmēram 17% no Eiropas Savienības IKP, kas ir ievērojama summa. Tāpēc Eiropas standarts, kas sekmētu pieejamības prasību iestrādāšanu piedāvājumos, rosinātu pakalpojumu sniedzējus un tirgus aģentus izskatīt, atjaunot un pārstrādāt savas koncepcijas, pielāgojot tās pieejamības prasībām. Rezultātā tas tiešā veidā ietekmēs un uzlabos cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

Eiropas standartizācija pārāk ilgi ir ignorējusi un atstājusi novārtā pieejamības jautājumus, tādēļ cilvēku ar invaliditāti kustība pēdējos gados ir aktīvi iesaistījusies šo standartu formulēšanā.

Valsts iestādes, izmantojot šos standartus, spēlēs būtisku lomu pieejamības veicināšanā. Eiropas standarti ir dokumentēti, brīvprātīgi nolīgumi, kas nosaka svarīgus produktu, pakalpojumu un procesu kritērijus. Neraugoties uz savu ne obligāto raksturu, Eiropas standarti ir noderīgs līdzeklis, jo tie ir izstrādāti saskaņā ar cilvēkiem ar invaliditāti un ir piemērojami visā Eiropas Savienībā (atšķirībā no valstu standartiem, kas katrā dalībvalstī ir atšķirīgi).  

Eiropas standarti papildina Eiropas tiesību aktus un ir uzskatāmi par atbalsta instrumentu, kas sekmē solītās pieejamības īstenošanu dzīvē. Lai arī turpmāk nostiprinātu šādus procesus, Eiropas Komisija vēl papildu ieviesīs standartizācijas mandātu Nr. 374, lai veicinātu vispārēju invaliditātes jautājumu integrāciju caur pieejamības prasībām Eiropas standartos un Eiropas standartizācijas procesos kopumā.

EDF ir pārliecināts, ka Cilvēku ar invaliditāti organizāciju kustībai vēl vairāk vajadzētu iesaistīties standartizācijas procesos. Tāpēc šā gada sākumā EDF un Eiropas Patērētāja balss standartizācijā (European Consumer Voice in Standardization (ANEC)) kopīgi organizēja semināru par standartizācijas jautājumiem. Pēc EDF ierosinājuma, viens no šī semināra mērķiem bija identificēt šķēršļus, kas kavē cilvēku ar invaliditāti organizāciju iesaistīšanos standartizācijas procesos, tāpēc EDF biedri diskusijā centās noskaidrot iespējamos risinājumus, kā veicināt viņu piedalīšanos. Ar EDF sesijas gaitā izdarītajiem secinājumiem varat iepazīties šeitEDF Library

Lai iegūtu plašāku informāciju par Eiropas standartiem, visit EDF website here

 

Contact  EDF: Nadege Riche | T + 32 282 46 05 | nadege.riche@edf-feph.org

 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4218181