sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja > Sabiedriskā apspriešana. Zaļā grāmata par ES publiskā iepirkuma politikas modernizēšanu – virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu Drukāt
Sabiedriskā apspriešana. Zaļā grāmata par ES publiskā iepirkuma politikas modernizēšanu – virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu
 
Stimulēt jauninājumus sociālajā integrācijā – tas ir mērķis, uz ko šodien tiecas Eiropas Savienība, sastopoties ar daudzām grūtībām, kam par iemeslu ir ekonomiskā un finansu krīze, demogrāfiskās izmaiņas, nabadzība un sociālā atstumtība. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas Komisija pārskata nozīmīgākos noteikumus un procedūras, lai nodrošinātu visefektīvāko valsts finansiālo līdzekļu izmantošanu un modernizētu sistēmu.  Viens šīs revīzijas piemērs ir zaļā grāmata par ES publiskā iepirkuma politikas modernizēšanu un ar to saistītā sabiedriskā apspriešana.  
Publiskā iepirkuma procedūras lielākajā daļā ES dalībvalstu ir galvenie kanāli, kas nodrošina svarīgus pakalpojumus, kas ietekmē mūsu ikdienu.  Valsts iestādes vienojas ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem, un, to darot, ir svarīgi, lai pati atlases procedūra būtu pieejama un atlases kritēriji ietvertu kvalitāti, cieņu pret pamattiesībām un sociālo integrāciju, vienlīdzīgu iespēju sekmēšanu un “pieejamību un dizainu visiem”. Kā jau minēts ES Direktīvā 204/18/EC, piedāvājumiem jāietver tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz dizaina visiem prasībām un pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.
Saskaņā ar ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 4. punktu šī apspriede dod cilvēkim ar invaliditāti iespēju iesaistīties un veidot to politiku, kas tiešā veidā ietekmēs gan valsts, gan viņu personīgo dzīvi. 
Apspriešanas un tās apjoma kopsavilkums ir pievienots zemāk dotajam dokumentam kā Pielikums I. Tajā jūs varat atrast arī jautājumus, kas veltīti pieejamībai kā tehniskai specifikācijai un invaliditātei kā pretdiskriminācijas pasākumu veikšanas jomai. 
Contact EDF: Simona Giarratano | simona.giarratano@edf-feph.org | + 32 2 2 503 1227
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4135715