sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > ”Kustību brīvība” – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma 2011. gada galvenā kampaņa Drukāt
”Kustību brīvība” – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma 2011. gada galvenā kampaņa
Kustību brīvība” – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma 2011. gada galvenā kampaņa
  
KAMPAŅAS GALVENIE MĒRĶI:
-          Panākt, lai tiktu ieviesta Eiropas Mobilitātes karte, balstoties uz savstarpēju nacionālo invaliditātes karšu atzīšanu;
-          Panākt, lai tiktu pieņemts vērienīgs un juridiski saistošs Eiropas pieejamības likums par preču un pakalpojumu, kā arī radītās vides pieejamību;
-          Izstrādāt ziņojumu par to, kā “Kustību brīvība” ietekmē cilvēkus ar invaliditāti un par šķēršļiem, kas traucē izmantot šīs ES līgumos paredzētās pamattiesības.
·        KUSTĪBU BRĪVĪBAS KONCEPCIJA:
Eiropas Savienības iekšējais tirgus tiecas pēc brīvas personu, preču, pakalpojumu un kapitāla aprites (ES četras pamatbrīvības) Eiropas Savienības dalībvalstīs. Būtiska loma EDF kampaņā par kustību brīvību ir trim brīvībām: personu, preču un pakalpojumu aprites brīvībai.
Brīva personu kustība nozīmē to, ka ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties ES dalībvalstu ietvaros. Šo sfēru regulējošās ES likumdošanas pamatā ir ideja, ka pret pilsoņiem no citām dalībvalstīm jāizturas tāpat kā pret vietējiem iedzīvotājiem – viņus nedrīkst diskriminēt.  
Brīva pakalpojumu un uzņēmējdarbības aprite ļauj pašnodarbinātiem pilsoņiem pārvietoties dalībvalstu ietvaros, nodrošinot īslaicīgu vai pastāvīgu pakalpojumu saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz tās valsts iedzīvotājiem, kur viņi ieradušies.
Brīva preču aprite pamatā nozīmē to, ka jānodrošina priekšnosacījumi, kas precēm ļauj brīvi cirkulēt ES iekšējā tirgus ietvaros. Praktiski šī aprite var tikt īstenota divējādi: ES valstis var pieņemt kopīgus noteikumus (harmonizācijas metode), vai arī tās var sekot savstarpējās atzīšanas principam tur, kur kopīgi noteikumi nav ieviesti.
·        KAMPAŅAS PIRMĀ DAĻA:
-          Situācijas izpēte, kurai būs izšķiroša nozīme, lai EDF varētu šo kampaņu īstenot efektīvi un mērķtiecīgi.  
-         Tiks izstrādāta “Eiropas Invaliditātes likuma ēna”, un tas būs mūsu spēcīgākais instruments, lai panāktu galīgā likuma pieņemšanu. Eiropas Komisija apsver iespēju šādu likumu ierosināt 2012. gadā, bet drīz tiks uzsākti sagatavošnās darbi.
-          Tiks izstrādāts arī nostājas dokuments attiecībā uz Eiropas Mobilitātes karti.
Contact: Maria Nyman | maria.nyman@edf-feph.org | +32 2 286 51 84
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4132250