sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > Starptautiskā Autotransporta apvienība (IRU) un Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti (EDF) publicē ieteikumus taksometru vadītājiem Drukāt
Starptautiskā Autotransporta apvienība (IRU) un Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti (EDF) publicē ieteikumus taksometru vadītājiem
 
Starptautiskā Autotransporta apvienība (IRU) un Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti (EDF) ir apvienojuši spēkus, lai izstrādātu un izplatītu Pieejamības kontroljautājumus ar ieteikumiem, kas palīdzētu taksometru vadītājiem uzlabot pakalpojumu kvalitāti, ko viņi sniedz klientiem ar invaliditātēm un ierobežotām pārvietošanās spējām. 
Stig Langvad, EDF izpildvaras loceklis un EDF transporta ekspertu grupas priekšsēdētājs, atzinīgi novērtēja šo auglīgo sadarbību ar IRU. “Transporta personāla informētības līmeņa paaugstināšana ir nozīmīgs līdzeklis, ar kura palīdzību uzlabot ceļošanas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, un tas arī ir visefektīvākais veids, kā to panākt. Lai tiktu garantētas vienlīdzīgas transporta izmantošanas tiesības cilvēkiem ar invaliditāti un viņu pieaugošās iespējas piedalīties un iekļauties sabiedrības dzīvē, EDF aicina veikt turpmāku taksometra pakalpojumu uzlabošanu, lai panāktu, ka tie kļūst aizvien pieejamāki. Eiropā taksometru pakalpojumi ir vissvarīgākais līdzeklis, kā nodrošināt steidzami nepieciešamu transportu daudziem cilvēkiem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām.”
Pamatojoties uz jau esošajām brīvprātīgajām IRU Pamatnostādnēm, kontroljautājumu sarakstā ir iekļauti ieteikumi taksometru vadītājiem, kas piedāvā savus pakalpojumus neredzīgajiem vai vājredzīgajiem, to skaitā klientiem ar suni-pavadoni, vājdzirdīgajiem vai cilvēkiem ar runas traucējumiem un cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem, to skaitā klientus, kas izmanto ratiņkrēslu vai kuriem ir slēptā invaliditāte. 
Hubert Andela, IRU grupas “Taksometri un īrētas atuomašīnas ar vadītāju” prezidents secināja: “Taksometru industrija ir gatava uzņemties savu atbildību pret visiem tās klientiem, arī uzlabojot cilvēkiem ar invaliditāti un ierobežotām kustību spējām sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šādi uzlabojumi taksometru industrijai rada arī labu iespēju parādīt politikas veidotājiem, ka mēs atbilstam visiem kritērijiem, lai mūs pilnībā atzītu par neatņemamu sabiedriskās mobilitātes ķēdes posmu un, ka taksometriem vajadzētu veltīt pienācīgu uzmanību drīzumā gaidāmajā “Baltajā grāmatā” par ES tranporta politikas nākotni laika periodā no 2010. līdz 2020. gadam.”
Contact: IRU: Juliette Ebélé | +41 22 918 27 07 |  | press@iru.org
EDF: Aurélien Dayde | + 32 498 56 61 54 | aurelien.dayde@edf-feph.org
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4135702