sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > EDF saskata nepieciešamību pēc “horizontālas” pieejas pieejamības jautājumiem un pēc aktīvākas rīcības ES līmenī Drukāt
EDF saskata nepieciešamību pēc “horizontālas” pieejas pieejamības jautājumiem un pēc aktīvākas rīcības ES līmenī
ZIŅOJUMS NO “TEN” (Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrība) SADAĻAS PAR “LABU PRAKSI ATTIECĪBĀ UZ PILSĒTAS MOBILITĀTI”.
Eiropas Savienībā dzīvojošie cilvēki ar invaliditāti mūsdienu sabiedrībā sastopas ar daudziem šķēršļiem, kas viņiem liedz vienlīdzīgas ar pārējiem pilsoņiem līdzdalības iespējas. Eiropas Savienības un tās dalībvalstu pienākums ir šos šķēršļus novērst, ko tās ir apņēmušās, ratificējot ANO Konvencijas likumu par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
Lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti un cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās spējām dzīvo pilsētās, tāpēc ir jāgarantē, ka šie cilvēki pilsētas mobilitātes sistēmas priekšrocības var izmatot tādā pašā mērā kā citi pilsoņi. Lai gan pilsētas mobilitāte lielā mērā ir vietējās pašvaldības atbildība un lai gan subsidiaritātes princips ierobežos darbības vērienu ES līmenī, tomēr ir izšķiroši svarīgi noteikt ilgspējas pamatprincipus ES līmenī.
Būs nepieciešams Eiropas Savienības līmenī izstrādāt pamatnostādnes un standartus, kā radīt ilgspējīgu pilsētas vidi, lai garantētu, ka visā ES tiek ieviesta iekļaujoša un ilgspējīga mobilitātes sistēma. Ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka šo standartu izstrādāšanā nepieciešams piedalīties pašiem lietotājiem. Tāpēc tās ir ļoti labas ziņas, ka rīcības plānu par mobilitāt pilsētās (Rīcība 4) iespējams redzēt darbībā un ka Eiropas Komisija ir nolēmusi radīt platformu pasažieru tiesībām pilsētas sabiedriskajā transportā, kuras mērķis ir veicināt dialogu ar ieinteresētajām pusēm, ieskaitot lietotāju grupas, lai noteiktu vislabāko praksi ES mērogā un nosacījumus pasažieru tiesību stiprināšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. EDF vēlās un cer būt daļa no šādas platformas, jo tas mums ļautu sniegt sistemātisku ieguldījumu ar pilsētas mobilitāti saistītās politikas veidošanā. 
EDF ir ļoti apmierināts, ka šis rīcības plāns īpaši paredz darbības, kuru mērķis ir uzlabot pieejamības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas Invaliditātes stratēģija (2010-2020) apstiprina šos centienus, sekmējot virkni pasākumu saistībā ar pilsētas mobilitāti. 
Tomēr pieejams sabiedriskais transports nevar pilnībā kompensēt nepieciešamību nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti specializētā transporta pakalpojumus, kas nogādā viņus “no durvīm līdz durvīm”. Ja mēs gribam nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem cilvēkiem ar invaliditāti, tad šāda transporta pakalpojumiem ir jātiek iekļautiem vispārējā pilsētas transporta sistēmas plānā.
Contact: Maria Nyman | maria.nyman@edf-feph.org | + 32 2 286 51 84
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4222710