sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > EDF strādā pie likumdošanas par dzelzceļu sistēmu saskaņā ar cilvēku ar invaliditāti vajadzībām Drukāt
EDF strādā pie likumdošanas par dzelzceļu sistēmu saskaņā ar cilvēku ar invaliditāti vajadzībām

Eiropas Komisija ir pilnvarojusi Eiropas Dzelzceļu Aģentūru (ERA) izstrādāt un pārskatīt   Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (TSIs) ar mērķi paplašināt to darbības jomu visā Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmā. Pilnvaru ir parakstījis Komisijas viceprezidents Sīms Kallas, un pārstrādātais TSIs “Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām” (TSI PRM) projekts tā galīgajā variantā tiks nodots 30 mēnešus pēc šīs pilnvaras izziņošanas.  

Lena Nielsen no “Cilvēku ar invaliditāti organizācijām Dānijā” (DPOD) piedalījās darba grupas “44“sapulcē, kuras laikā tika pārrunāti, definēti un uzrakstīti četri Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) standarti saistībā ar kļūdām un neskaidriem TSI PRM prasību standartiem.  Šo darba grupu veido pārstāvji no valstu standartizācijas organizācijām, vilcienu rūpnīcām un uzņēmumiem, valsts iestādēm un no divām cilvēku ar invaliditāti organizācijām (DPO), cilvēkresursu departamentiem (DHR) un EDF. 

EDF ir ļoti svarīgi piedalīties gaidāmajā TSIs un līdz ar to arī TSI PRM pārskatīšanā, un vēlams, lai pārskatīšanā piedalītos vairāki EDF pārstāvji un tādējādi tiktu aptvertas dažādas PRM un Sabiedriskā darba departamenta (Public Work Deparment – PWD) mērķa grupas.

Dažas no apspriešanai izvirzītajām problēmām:

          ·          TSI PRM noteiktais ratiņkrēslu svars un izmēri neatbilst visiem ratiņkrēsliem, jo īpaši elektriskajiem;

          ·          Atļautais rampu lenķis (10,2 grādi) rada neērtības ratiņkrēslu lietotājiem, jo tas neder daudziem motorratiem, turklāt rampas paredzētas ne vairāk kā 200 kg lielam svaram; 

          ·          Standarta universālās tualetes ir pārāk mazas un neatbilstoši pielāgotas, tāpēc daudzi ratiņkrēslu lietotāji nevarēs šīs tualetes patstāvīgi izmantot;

          ·          TSI PRM rīcības plāns, lai VISAS jaunās stacijas, platformas un ceļi būtu pieejami, neatkarīgi no tā, kāds ir attālums līdz nākamajai pieejamajai stacijai vai satiksmes maršrutam.

Pašreizējais rīcības plāns un standarti neatrisina mūsu tagadējās un nākotnes vajadzības un vēlmi patstāvīgi un neatkarīgi pārvietoties. Nākamais solis darba grupai “44“ ir turpināt dialogu un apkopot viedokļus par universālajām tualetēm, iekāpšanas ierīcēm, gaiteņiem un iekšējām durvīm, informāciju, kontrastiem u.c., līdz tiks apstiprināts galīgais projekts, ko Eiropas Standartizācijas komiteja tad nodos apspriešanai visām ieinteresētajām pusēm, to skaitā EDF. EDF iekļaušanās darba grupā sekmējusi arī to, ka darba grupa piekritusi izstrādāt “Vislabākās prakses” pielikumu un problēmu sarakstu, lai tas tiktu apspriests TSI PRM pārskatīšanas procesa ietvaros.

The full report can be obtained on demand

Contact: Lena.Nielsen | lena.nielsen@c.dk |  +45 59 65 95 86

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4222684