sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > EDF jaunumi 2011.gada janvārī Drukāt
EDF jaunumi 2011.gada janvārī

Personām ar intelektuālo atpalicību un viņu ģimenēm vienas no svarīgākajām tiesībām, ko aizstāv ANO Konvencijas likums par cilvēkiem ar invaliditāti (UNCRPD), ir tiesības dzīvot neatkarīgi un saņemt sabiedrības atbalstu. 19. pants garantē cilvēkiem ar invaliditāti tiesības dzīvot sabiedrībā, saņemot viņiem nepieciešamo atbalstu un vienlīdzīgu pieejamību sabiedriskajiem pakalpojumiem, tādiem kā izglītība, veselības aprūpe un transports. 

Novembrī Pasaules veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģiona dalībvalstis pieņēma Eiropas Deklarāciju par veselības jautājumiem bērniem un jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kā arī viņu ģimenēm. Deklarācija uzdod valdībām uzlabot bērnu ar intelektuālo atpalicību veselību, sekmējot viņu attīstību mūža garumā, kā arī iekļaušanos un pilnskanīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē. Deklarācija izvirza desmit rīcības prioritātes, kas paredz paaugstināt bērnu spēju patstāvīgi lemt un rīkoties, lai pasargātu viņus no ļaunprātīgas izmantošanas un varmācības, un institūciju atbildību par aprūpi nodot sabiedrībai.   

Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti kopā ar Garīgi slimo cilvēku interešu aizstāvības centru (MDAC), Inclusion Eirope un Inclusion International izplatīja ziņojumu delegātiem, kas bija ieradušies uz pēdējo PVO-Eiropa konferenci Buharestē. Ziņojumā tiek analizēts, kā Deklarācija sekmē UNCRPD 19. panta, kas nosaka tiesības dzīvot sabiedrībā, īstenošanu.

Download the Position Paper

The WHO Europe Declaration on the Health of Children and Young People with Intellectual Disabilities and their families

More on MDAC website

Source: mdac@mdac.info

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4222955