sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja > EIROPAS KOMISIJA IR UZSĀKUSI KONSULTĀCIJU PAR PENSIJU SISTĒMAS NĀKOTNI Drukāt
EIROPAS KOMISIJA IR UZSĀKUSI KONSULTĀCIJU PAR PENSIJU SISTĒMAS NĀKOTNI
 
AICINĀJUMS RĪKOTIES
EK prezidents Žozē Manuels Barrozu saka: “Miljoniem Eiropas pilsoņu ir pilnīgi atkarīgi no pensijām. Krīze ir pierādījusi, cik liela nozīme ir Eiropas pieejai pensiju sistēmai. (…) Mums jāpanāk, lai pensijas veic savu uzdevumu un nodrošina maksimālu atbalstu pašreizējiem un nākotnes pensionāriem, kā arī neaizsargātajām iedzīvotāju grupām.”
Dalībvalstis ir atbildīgas par pensiju nodrošinājumu, līdz ar to konsultāciju mērķis nav apšaubīt šo atbildību. Tomēr Eiropas Komisijas apspriedes dokumentā uzsvērts, ka nepieciešams koordinēti pievērsties dažām kopējām sistēmām, tādām kā iekšējā tirgus darbība, Stabilitātes un izaugsmes pakta prasības, vai garantēt, ka pensiju reformas ir saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020”, - teikts apspriedes dokumentā. 
Apspriešanai Eiropas līmenī ir izvirzīti šādi jautājumi:
·        Vai jūsu valstī pašreiz pastāvošā sistēma garantē, ka cilvēki ar invaliditāti, sasnieguši pensijas vecumu, saņems pietiekamu finansiālo nodrošinājumu?
·        Kādus pasākumus iespējams veikt, lai cilvēki ar invaliditāti strādājot varētu veikt labāku ieguldījumu pensiju sistēmā un, sasniedzot pensijas vecumu, saņemt lielāku pensiju?
·        Vai ES vajadzētu spēlēt ietekmīgāku lomu, risinot dalībvalstu nepilnīgo un neapmierinošo pensiju sistēmu problēmas?
·        Vai jums ir pieejama pietiekama informācija par pensiju sistēmu jūsu valstī, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu, izvēloties starp dažādām iespējām, piemēram, starp valsts fondētu vai privāti fondētu pensiju sistēmu?
Lejuplādējiet anketu,izsakiet savu viedokli un sūtiet to uz: gabor.petri@edf-feph.org
Contact: Gabor Petri | gabor.petri@edf-feph.org
Simona Giarratano | simona.giarratano@edf-feph.org | +32 2 503 12 27
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4132369