sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > Eiropas un starptautiskās ziņas Drukāt
Eiropas un starptautiskās ziņas
Pieejamība visiem – tāda bija 2010. gada Pasaules standartu dienu centrālā tēma. 12. oktobrī Eiropas Komisija sapulcināja standartizācijas galvenos izpildītājus un uzaicināja Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumu pastāstīt par galvenajām pieejamības problēmām. Cilvēku ar invaliditāti kustība atbalsta šo lielisko iniciatīvu; ņemot vērā lietotāju ar invaliditāti vajadzības, standartizācija veicina vienlīdzīgu pieejamību pilsētvidei, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, pakalpojumiem, kā arī uzlabo patēriņa produktu dizainu.
Karlote Besozzi, Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) direktore, runāja par to, kāpēc standarti patērētājiem ar invaliditāti ir tik svarīgi. Viņa arī pievērsās turpmākajiem uzdevumiem, kas jāveic, lai panāktu Eiropu bez barjerām.
Pats galvenais – standarti ir būtiski svarīgi cilvēkiem ar invaliditāti.Skaidrs, ka konkrētam noteikumu kopumam jānodrošina cilvēkiem ar invaliditāti vienlīdzīga pieeja sabiedrībai. Vērā tiek ņemti visi faktori, sākot ar radīto vidi un beidzot ar transportu, precēm, informāciju un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) un pakalpojumiem. Standarti ne tikai novērš esošos šķēršļus; tie arī palīdz izvairīties no turpmākiem izņēmumiem. Turklāt standartiem ir potenciāls uzlabot neatkarīgas dzīves iespējas.
Vairāk lasiet EDF mājas lapā.
 
Saziņai: Politikas koordinatore Nadège Riche | nadege.riche@edf-feph.org | +32 2 282 46 05

Necilvēcīga izturēšanās pret cilvēkiem ar invaliditāti sociālās aprūpes iestādēs
 
Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hamarbergs ziņo par necilvēcīgu izturēšanos pret cilvēkiem ar invaliditāti sociālās aprūpes iestādēs. Kā piemēru viņš min situāciju Bulgārijā, kur ierosināta kriminālizmeklēšana par 166 nāves un vēl 30 vardarbības gadījumiem pret bērniem, kas dzīvo valsts iestādēs jauniešiem ar garīgām saslimšanām.
 
Tomass Hamarbergs to min kā nopietnu brīdinājumu ne tikai Bulgārijas varas institūcijām, bet arī vairākām citām valstīm, kurās pastāv vecā tipa sociālās aprūpes iestādes bērniem un pieaugušajiem. Vēl tagad Eiropā tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti spiesti dzīvot lielās, atšķirtās un parasti nomaļus uzceltās sociālās aprūpes iestādēs. Daudzos gadījumos viņi dzīvo standartam neatbilstošos apstākļos, ciešot no nožēlojamas nolaidības un nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Ļoti daudzos gadījumos priekšlaicīgas nāves apstākļi netiek izmeklēti vai par tiem vispār netiek ziņots.
Vairāk varat izlasīt Eiropas Padomes komisāra blogā, komentāros par cilvēktiesībām.  
Ap 200 dalībnieku no Krievijas, Baltkrievijas, Serbijas, Nīderlandes un Vācijas pulcējās Maskavā, lai apmeklētu četru dienu ilgo konferenci, ko organizēja asociācija “Eiropas sadarbība antropozofiski ārstnieciskajā izglītībā un sociālajā terapijā” (ECCE). Šī bija pirmā reize, kad Krievijā tika rīkots šāds kongress.
 
Uzaicināto lektoru vidū bija pārstāvis no ASV, Maskavas universitātes profesors, specializēto institūciju delegāti, kā arī pašaizstāvības pārstāvji. Dalībnieki piedalījās apaļā galda diskusijā ar 50 ekspertiem, kas tika rīkota, gatavojoties gaidāmajai ANO Konvencijas likuma par Cilvēku ar invaliditāti ratifikācijai. Viens no dalībniekiem, ar vairākām smagām invaliditātēm, rādīja multimediju prezentāciju par savu braucienu cauri Marokai, ko viņš veica kopā ar savu atbalsta personu. Viņi abi bija no Vācijas un jau divus mēnešus veica lekciju tūri pa Krieviju.
ANO pārstāvis Krievijā apliecināja savu atbalstu turpmākai kongresa attīstībai un apsolīja sekmēt maznodrošināto personu apstākļu uzlabošanu. Baltkrievija pauda vēlēšanos organizēt līdzīgu pasākumu.

Ķīna ir ceturtā valsts, kas Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejai iesniegusi savu valsts ziņojumu, kas pašlaik pieejams tikai ķīniešu valodā, izņemot atsevišķus ziņojumus par Honkongu un Makao, kas publicēti arī angļu valodā. Spānija, Tunisija un Peru bija pirmās trīs valstis, kas Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejai iesniedza savus valsts ziņojumus.Lai ieietu Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejas mājas lapas sadaļā, kur atrodami šie ziņojumi,klikšķiniet šeit.
Avots: Starptautiskās invaliditātes alianses (IDA) Cilvēku ar invaliditāti tiesību biļetens, 2010. g. septembris.

Cilvēktiesību padomes 15. sesija2010. gadā notika laikā no 13. septembra līdz 1. oktobrim. Padome nāca klajā ar vairākām rezolūcijām, kas aicināja pievērst vairāk uzmanības cilvēku ar invaliditāti tiesībām – tiesībām uz mājokli, ūdeni un sanitāro mezglu, veselību un izglītību, kā arī ar rezolūciju par jaunu, speciālu procedūru pilnvarojumu, lai samazinātu sieviešu diskrimināciju, un ar prezidenta paziņojumu, kas atjauno neatkarīgo ekspertu pilnvarojumu Haiti. Nākamā Padomes sesija plānota 2011. gada martā.
Lai uzzinātu vairāk par Cilvēktiesību padomes 15. sesiju, lūdzu, klikšķiniet šeit.
Avots: IDA Cilvēku ar invaliditāti tiesību biļetens, 2010. g. septembris

 
 
2010. gadā no 20. līdz 22. septembram Ņujorkā norisinājās Tūkstošgades attīstības mērķu (Millennium Development Goals) samits. 22. septembrī ģenerālā asambleja vienprātīgi pieņēma TAM samita noslēguma dokumentu. Tajā iekļauts rīcības plāns, kas paredz TAM astoņus mērķus sasniegt līdz 2015. gadam, un paziņojums par nozīmīgu jaunu saistību uzņemšanos ar mērķi sekmēt sieviešu un bērnu veselību un par citām iniciatīvām pret nabadzību, badu un slimībām. Raugoties no cilvēku ar invaliditāti redzespunkta, noslēguma dokuments ir daļēji apmierinošs ar trim skaidrām norādēm un vienu punktu, kas runā par integrāciju un izglītības pieejamību. Lai iepazītos ar šo noslēguma dokumentu klikšķiniet šeit, un, javēlaties izlasīt īsu 2010. g. TAM noslēguma dokumenta analīzi, ko veikusi Starptautiskā Invaliditātes asociācija, klikšķiniet šeit.
Avots: IDA Cilvēku ar invaliditāti tiesību biļetens, 2010. g. septembris
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4222642