sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti > SUSTENTO atbalstītie projekti > Baltijas valstu cilvēku ar invaliditāti jumta organizāciju augsta līmeņa tikšanās Tallinā Drukāt
Baltijas valstu cilvēku ar invaliditāti jumta organizāciju augsta līmeņa tikšanās Tallinā
 
Baltijas valstu cilvēku ar invaliditāti jumta organizāciju augsta līmeņa tikšanās Tallinā
 
2009.gada 10. septembrī Tallinā Baltijas valstu nacionālo NVO jumta organizāciju cilvēkiem ar invaliditāti augsta līmeņa sanāksmē tika izstrādāta un parakstīta vienota rezolūcija ar aicinājumu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdībām būt atbildīgām, pieņemot radikālus lēmumus saistībā ar invaliditātes politiku.
 

 

 

  

 

 
Pirms rezolūcijas izstrādes šī pasākuma laikā tika apzināta un novērtēta pašreizējā situācija cilvēkiem ar invaliditāti izglītības, nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā, kā arī NVO pārstāvniecību iespējas būt līdzvērtīgiem partneriem savas valsts politikas veidošanā.
 
Kopīgi parakstītajā dokumentā ir norādīts, ka visās trīs Baltijas valstīs ekonomiskās krīzes laikā strauji pieaudzis bezdarba līmenis, kas būtiski pasliktina jau tā sarežģīto situāciju cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomā. Šajā jomā iepriekšējie sasniegumi tiek zaudēti, jo līdzekļu trūkuma dēļ pārtrauc jau esošos pakalpojumus un programmas. Cilvēku ar invaliditāti iespējas iekļauties darba tirgū aizvien izteiktāki tiek uzskatītas par otršķirīgām un neaktuālām brīdī, kad valstij ir ierobežoti finansu līdzekļi.
 
Lai gan Igaunija, Latvija un Lietuva, salīdzinot ar Eiropas Savienības valstīm jau tā lēni virzījās uz iekļaujošās izglītības attīstību, šobrīd iepriekšminēto iemeslu dēļ veiktā izglītības reforma ir attālinājusi skolu no bērniem ar īpašām vajadzībām. Līdzekļu trūkums transportam, asistentiem, papildus aprīkojumam atkal ir piespiedis daudziem bērniem un jauniešiem ar invaliditāti atgriezties speciālajās skolās vai mājapmācībā.
 
Ir apstājusies sociālo pakalpojumu attīstība, kas tuvināja cilvēkus ar invaliditāti tādiem pakalpojumiem, kas ir balstīti iespējami tuvāk cilvēka dzīves vietai un atbilst katra individuālajām vajadzībām. Straujais pašvaldību finansējuma samazinājums izslēdz ne tikai jaunu pakalpojumu veidošanos, bet daudzviet liek slēgt jau esošos vai arī būtiski ierobežo to darbību. Līdzekļu taupīšanas nolūkā notiek esošo sociālās aprūpes centru reorganizācija – likvidējot finansiāli neizdevīgākos un palielinot iedzīvotāju skaitu atlikušajos.
 
Joprojām visās trīs Baltijas valstīs ir raksturīgi, ka lielākoties cilvēku ar invaliditāti organizācijas netiek ekvivalenti iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā, liedzot pieeju tādiem jautājumiem, kas saistīti ar finansējuma sadalījumu, pakalpojumu reorganizāciju vai jaunu ierobežojumu noteikšanu. Tas savukārt neļauj pilnvērtīgi pārstāvēt savas mērķa grupas intereses un kopīgā dialogā atrast abām pusēm pieņemamākos risinājumus. 
 

 

 

 

 

Uz esošās situācijas pamatojuma, Igaunijas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EPIKODA), Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO un Lietuvas Invaliditātes Foruma valdes nekavējoties izsūtīja visām Baltijas valstu valdībām aicinājumu pieņemt politisku lēmumu ratificēt ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kā arī parakstīt tās fakultatīvo protokolu un nepieļaut cilvēku ar invaliditāti situācijas radikālu pasliktināšanos nevienā no iepriekšminētajām jomām.
 
Pasākuma izskaņā tika parakstīta arī savstarpējā vienošanās, kurā katra no klātesošajām nacionālā līmeņa NVO apvienībām cilvēkiem ar invaliditāti apliecina savu partnerību turpmākajā sadarbībā, apņemoties regulāri informēt par to, kas notiek katrā valstī, kā arī apsoloties dalīties savā pieredzē un zināšanās, lai atbalstītu viena otru. Tāpat tajā ir iekļauta vienošanās par regulārajām augsta līmeņa sanāksmēm, kas notiks vienu reizi gadā katrā no iepriekšminētajām valstīm.
 
     
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4137642