sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > ANO Konvencija > Ratificēta ANO Konvencija Drukāt
Ratificēta ANO Konvencija
Saeima 28. februārī ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, informē Saeimas Preses dienests.

Konvencijas mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citām personām izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības un veicināt tām piemītošās cieņas ievērošanu. Konvencija veicina un aizsargā personu ar invaliditāti cilvēktiesības ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā, juridiskajā un kultūras dzīvē.

Konvencijas dalībvalstis apņemas nodrošināt un veicināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ.

Katrai dalībvalstij ir jānosaka pasākumi, kas pakāpeniski īstenotu ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, šim mērķim maksimāli izmantojot pieejamo resursu iespējas.

Ņemot vērā, ka Latvija bija pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas nebija parakstījusi šo dokumentu, Saeima 2008.gada maijā uzdeva valdībai nodrošināt pievienošanos konvencijai, un tā tika parakstīta 2008.gada 18.jūlijā.

Konvencijas ieviešanu koordinēs Labklājības ministrija, bet tās īstenošanu pārraudzīs Tiesībsarga birojs.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4950612