sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO atbalstītie projekti > "Mans spēks ir manī" Drukāt
"Mans spēks ir manī"

   

        Starpnozaru sadarbības biedrība „Daiva”, turpmāk tekstā SSB „Daiva”, izveidojusies 2004.gada 15.septembrī uz sabiedriskās organizācijas Kultūrvides un izglītības centra „Kalnmuiža” bāzes. 2005.gada 4.oktobrī SSB „Daiva” ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu šādiem darbības veidiem: cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība,   pilsoniskas sabiedrības attīstība,   izglītības veicināšana un  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.
Starpnozaru sadarbības biedrība „Daiva” biedri lielākoties ir vecāki bērniem ar īpašām vajadzībām. Ģimene, kurā piedzimst bērns ar funkcionālajiem traucējumiem, tiek pakļauta augstam sociālās atstumtības riskam. Uz viņu pleciem gulstas neierasti smagas ikdienas rūpes. Viss laiks un enerģija tiek veltīta rūpēs par bērnu, ne savu veselību un ērtībām. Taču, kā zināms, lai palīdzētu citiem (šajā gadījumā vecāki saviem bērniem), pašiem ir jābūt veselīgiem, spēcīgiem un arī zinošiem.

 

SSB „Daiva” realizēja projektu „Mans spēks ir manī”, projekta līguma nr.3/8/2009, kuru finansēja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācija SUSTENTO projekta „Aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas biedru veselības veicināšanu” ietvaros. Projekta mērķis bija, piedāvājot teorētiskās zināšanas un praktiskās nodarbības, kas tieši ietekmē veselības stāvokli, motivēt organizācijas biedrus domāt un rūpēties par savu veselību, kā arī uzlabot organizācijas biedru pašsajūtu un spēju gudri palīdzēt sev un saviem tuviniekiem. Tai skaitā projekta laikā bija plānots saaktivizēt biedrus, lai saplānotu organizācijas turpmāko stratēģiju, darbības programmu un veiktu projektu iestrādes.
 
  Projekts tika realizēts Cēsu novada pašvaldībā. Projektā piedalījās SSB „Daiva” biedri.
Tā kā organizācijas biedriem ikdienā ļoti bieži nākas izmantot dažādus medicīniskos pakalpojumus, tad ir svarīgi zināt , kādas ir viņu iespējas un tiesības.
 
 
Ņemot vērē iepriekšminēto, tika noorganizēta lekcija, par pacientu tiesībām Latvijā, uzaicinot nodibinājumu „Pacientu Ombuds”. Lekcijas laikā „Pacienta Ombuds” iepazīstināja ar savu darbību un mērķiem un iespējām, kā Latvijā sekmēt veselības aprūpes sistēmu. Notika diskusija par galvenajām problēmām un iespējamajiem uzlabojumiem. Kā viena no būtiskākajām problēmām Latvijas veselības aprūpes sistēmā ir saskarsmes nepilnības – pacientiem grūti uzdot jautājumus, savukārt pakalpojuma sniedzējam trūkst komunikāciju prasmju un/vai „nav laika”. Kā arī trūkst informācijas un izpratnes par organizatoriskiem, juridiskiem un finanšu jautājumiem, tai skaitā informācijas trūkums par ārstēšanas procesu un sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī izglītības trūkums par savu veselību un iespējam/atbildību to uzturēt. SSB „Daiva” biedri tika iedrošināti nekautrēties un jautāt medicīnas pakalpojumu sniedzējiem savus neskaidros jautājumus, nepieciešamības gadījumā rakstīt sūdzības un vērsties pēc palīdzības, lai aizstāvētu savas tiesības. Tāpat tika iepazīstināti ar Eiropas pacientu tiesību hartu. SSB „Daiva” biedri ieguva vērtīgu informāciju par savām tiesībām un iespējām piedalīties Latvijas veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā.
Zinot to, ka veselība ir jākopj un jāuztur, bet ne vienmēr ir pietiekoši finanšu līdzekļi, SSB „Daiva” biedri tika iepazīstināti ar augu terapiju. Augi cilvēces vēsturē vienmēr ir bijuši pārtikas, veselības un dzīves avots. Kā lektors tika uzaicināts fitoterapeits Artūrs Tereško, kurš pastāstīja par augu ārstnieciskajām īpašībām. SSB „Daiva” biedri uzzināja, ka, ārstējoties ar ārstniecības augiem, iedarbība notiek uz visu organismu kopumā, notiek asiņu un dzīvībai svarīgu orgānu ātrāka atbrīvošanās no vielu maiņas atlikumiem un toksīniem, paaugstinās organisma aizsardzības spējas pret mikrobiem, vīrusiem un citiem slimību dīgļiem. Lai arī ārstniecības augi reizēm, salīdzinot ar sintēzes preparātiem, nedod tūlītēju efektu, bet toties tos var lietot ilgstoši, bez bažām nodarīt kaitējumu veselībai, un ar gandarījumu sajust, ka pamazām atgriežas spēks un dzīvesprieks.
Rūpes par veselību nenozīmē tikai ārstniecības augu lietošanu, bet arī fiziskie vingrinājumi. Par fiziskiem vingrinājumiem tika izraudzīta joga. Tā ir kustība, bet ne katra kustība ir joga. Par jogu var nosaukt tikai tādu kustību, kas „saved kopā” un kas izraisa mūsu esībā fizisko, intelektuālo, emocionālo un garīgo aspektu apvienošanos. SSB „Daiva” biedriem tika nodrošinātas 18 stundas jogas nodarbības. Par nodarbību vadītāju uzaicinājām Cēsīs labāko jogas pasniedzēju Eviju Vaseri. Viņa ir Ajurvēdas filozofijas pasniedzēja kopš 2006.gada. Ājurvēdas medicīnas būtība ir profilakse. SSB „Daiva” biedri piedalījās praktiskajās jogas nodarbībās.
Kā arī ieguva atziņu, ka dzīvošana saskaņā ar dabas ritmiem ir viens no ieteicamākajiem labas veselības un dzīves prieka veicināšanas faktoriem.
Tā kā organizācijai ir pievienojušies daudz jauni biedri un ir augusi SSB „Daiva” sociālā kapacitāte, bija nepieciešams saplānot organizācijas turpmāko stratēģiju, izstrādāt nākošo 3 gadu darbības programmu un veikt projektu iestrādes. Paralēli jogas nodarbībām notika sešas tikšanās, kurās tika plānotas nākamās SSB „Daiva” tuvākā termiņa aktivitātes.
Piemēram, sniegt vecākiem, kuriem ir bērni ar funkcionālajiem traucējumiem, atbalstu un informāciju, kura laicīgi ģimenei palīdzētu atpazīt un pārvarēt psiholoģiskās traumas un sekas.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4375040