sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti > SUSTENTO atbalstītie projekti > Ar nūjām pret astmu Drukāt
Ar nūjām pret astmu
 
Latvija Astmas un alerģijas biedrības projekta
 AR NŪJĀM PRET ASTMU
 
atskaite
 
 
1. Projekta rezultāti, sasniegtie mērķi.
 
            Latvijas Astmas un alerģijas biedrība no 2009.gada 17.augusta līdz 19.oktobrim realizēja projektu „Ar nūjām pret astmu”. Projekts tika iecerēts kā profilakses pasākums astmas slimniekiem, lai rosinātu viņus ikdienā vairāk pievērsties fiziskām aktivitātēm, tādejādi uzlabojot savu dzīves kvalitāti. Projekta mērķis - pārliecināties, ka nūjošana kā fiziska aktivitāte palīdz atvieglot astmas slimnieku ikdienu, tika sasniegts.
 
           
2. Projekta mēŗkauditorija, ieviešanas gaita, aktivitāšu apraksts
 
Nūjošanas nodarbībās piedalījās 15 Astmas un alerģijas biedrības biedri dažādā vecumā, kas slimo ar astmu, hronisku obstruktīvu bronhītu vai alerģiju. Projekta ietvaros tika noorganizētas10 teorētiskās un praktiskās nūjošanas nodarbības un vēl viena papildus nodarbība, kurā tika vēlreiz teorētiski pārrunāta pareiza nūjošanas tehnika, atkārtoti iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumi.
 
Ievadnodarbību LSIA „Aspazija” telpās Pērnavas ielā 54 vadīja Sabiedrības veselības fonda vadītājs, Astmas biedrības dibinātājs un atbalstītājs pulmonologs, docents Viesturs Šiliņš. Viņš informēja pacientus par fizisko aktivitāšu nozīmi kā ļoti svarīgu astmas profilakses un kontroles līdzestības sastāvdaļu. Docents pastāstīja, kas astmas slimniekiem būtu jāiegaumē pirms fizisku aktivitāšu uzsākšanas. Viņš parādīja īpašos elpceļu iesildīšanas vingrinājumus, pastāstīja, kādus papildus medikamentus izvēlēties, uzsākot fiziskās aktivitātes, kā arī atbildēja uz astmas slimnieku jautājumiem.
 
Visas nūjošanas nodarbības vadīja sertificēts instruktors Oskars Treilihs, kas arī pats ir astmatiķis, tādēļ lieliski saprot dalībnieku spējas un varēšanu. Lai sasniegtu paredzēto mērķi, pirmajā nodarbībā instruktors iepazīstināja dalībniekus ar nūjošanas principiem, pieredzi pasaulē, ietekmi uz veselību. Nodarbības notika Grīziņkalnā. Sakumā instruktors individuļi palīdzēja katram nūjotājam saprast pareizo iešanas tehniku, kā arī tikt galā ar inventāru, pielāgojot katram visatbilstošāko. Katras nodarbības sākumā notika iesildīšanās vingrojumi. Īpaši tika padomāts par elpceļu iesildīšanu pirms iešanas. Tālāk nūjošana katram pēc savām iespējām. Apmēram puslaikā atkal notika vingrinājumi, tad iešana un nobeigumā atsildīšanās.Interesanti, ka dalībnieki tika rosināti radoši pieiet šim procesam un pašiem izdomāt arī savus vingrinājumus. Svarīgi tos iegaumēt, lai vēlāk katrs var tos individuāli izmantot. Nodarbību laikā O.Treilihs filmēja nūjošanu. Tā katram dalībniekam bija iespēja redzēt sevi no malas un kopīgi ar treneri izanalizēt kļūdas.
 
Nodarbību laikā tika kontrolēta dalībnieku pašsajūta, vairākiem nūjotājiem tika veikta soļu skaitīšana, lai varētu konstatēt iešanas ātrumu, laiku un izrēķināt noietos kilometrus. Testi tika izdarīti vairākas reizes. Tā kā atšķīrās gan dalībnieku fiziskā sagatavotība, gan vecums un slimības smaguma pakāpe, mērījumi bija ļoti dažādi. Galvenais, ka dalībnieku pašsajūtu neietekmēja atšķirības. Gribas uzsvērt instruktora prasmi iesaistīt visus vienlīdzīgi, saglabājot viņu interesi par iešanu un panākt pozitīvu gaisotni visu nodarbību laikā, jo mēs zinām, ka psiholoģiskajam klimatam ir ļoti liela nozīme. Grupa bija ļoti saliedēta, savstarpēji draudzīga, izpalīdzīga. Jāpiemin, ka ne visi dalībnieki bija iepriekš pazīstami, taču nodarbību laikā izveidojās ļoti sirsnīga atmosfēra, un dalībnieki ieguva jaunus domubiedrus.
 
Katras nodarbības beigās dalībnieki „Aspazijas” telpās tika cienāti ar tēju, kafiju un nelielām uzkodām. Tur bija iespējams arī ērti pārģērbties un atpūsties pēc nodarbībām. Dalībnieki varēja mierīgā nesteidzīgā atmosfērā vēl kopīgi ar instruktoru noskaidrot radušās neskaidrības, kā arī savstarpēji dalīties iespaidos un pieredzē. O.Treilihs bija sagatavojis izdales materiālus – aprakstus par nūjošanu un vingrinājumu kompleksu. Noslēguma nodarbībā kopīgi noskatījāmies bilžu prezentāciju un filmu par nūjošanu, pārrunājām iespējas turpināt nūjošanu pavasarī.
 
Aptaujājot dalībniekus, konstatējām, ka visi, kas bija piedalījušies nodarbībās ir ļoti apmierināti un jūtas daudz drošāki un pārliecinātāki par savu varēšanu, neskatoties uz samērā smagu veselības stāvokli. Daudzi bija ļoti pateicīgi tieši par to, ka viņos radusies ticība saviem spēkiem un vēlme turpināt fiziskas aktivitātes. Nūjošana dod iespēju biežāk uzturēties ārpus telpām, tādejādi norūdīties, uzlabot savu imūnsistēmu. Jaundibinātie kontakti palīdzēs rast domubiedrus turpināt nūjošanu vai arī kādas citas fiziskas nodarbības (piemēram, vingrošanu). Dalībnieki ir pārliecināti, ka nūjošana kā fiziska aktivitāte palīdz atvieglot astmas slimnieku ikdienu. Tā stiprina gan slimnieku fizisko stāvokli, gan veicina pozitīvas emocijas un perspektīvā uzlabo dzīves kvalitāti.
 
3.Projekta publicitāte
 
 Realizētā projekta gaita un rezultāti tika atspoguļoti arī biedrības mājas lapā: www.astmaalergija.lv un nūjotāju mājas lapā www.nujotajs.lv ar mērķi informēt sabiedrību par aktīva dzīves veida nepieciešamību, kā arī mudināt pārējos pievienoties nūjotāju pulkam.
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4265487