sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti > SUSTENTO atbalstītie projekti > „Sakārtosim sevi fiziski un garīgi!“ Drukāt
„Sakārtosim sevi fiziski un garīgi!“
Projekta „Sakārtosim sevi fiziski un garīgi!“ ietvaros tika organizēta kompleksa programma ar mērķi veicināt jaunu ideju par sevis fizisku un garīgu sakārtošanu un pašpalīdzības prasmju veidošanos, iepazīstot psihoemocionālos pašregulācijas vingrinājumus un sniedzot ieskatu par sevis fizisko un garīgo sakārtošanas izpratni un praktisku pielietojumu. Programma tika realizēta semināru un praktisku nodarbību veidā, katra semināra noslēgumā tika organizētas fiziskās nodarbības – nūjošana tuvējā Grīziņkalna parkā. Projekta nobeigumā notika izbraukums uz bioloģiskās lauksaimniecības saimniecību, lai iepazītos ar veselīga uztura izmantošanu un ārstniecības augu praktisku pielietošanu. Programmas moto: IEPAZĪT, IZPRAST UN PIELIETOT. Dalībniekiem tika veidota izpratne par personības veseluma pieeju (prāts, jūtu pasaule, rīcība, ķermenis), izstrādājot nodarbībās savu individuālo Labsajūtas ceļa karti, kas palīdz veicināt sevis fizisko un garīgo sakārtošanu.         
Projekta rezultāti, sasniegtie mērķi.
Projekta kompleksas programmas rezultātā 15 LSIA „Aspazija” biedres tika motivētas sakārtot sevi fiziski un garīgi, kā arī izveidot pašpalīdzības prasmes, iepazīstot psihoemocionālos pašregulācijas vingrinājumus.
 
Projekta ieviešanas gaita, aktivitāšu apraksts.
 
Projekta ieviešanas gaita notika saskaņā ar projekta pieteikumā paredzēto laika grafiku. Projekta sākumā dalībnieces tika aptaujātas par psihoemocionālo pašregulācijas un pašpalīdzības paņēmienu pieredzi un priekšzināšanām. Tikai divām dalībniecēm bija priekšzināšanas psiholoģijā.
Nodarbību laikā projekta dalībnieces apguva psihoemocionālas pašregulācijas vingrinājumus un sevis garīgas sakārtošanas izpratni, iemaņas un praktisku pielietojumu. Katras nodarbības beigās tika uzdots mājas darbs – izpildīt savu labsajūtas karti individuāli, kas rosināja viņas arī ārpus nodarbībām pārdomāt tajās iztirzātās tēmas un izstrādāt savu attieksmi pret tām, kā arī izmantot to visu praktiski. Grupas dalībnieces nodarbībās iepazina pozitīvās domāšanas nozīmi sevis sakārtošanai un veselības stiprināšanai. Viena nodarbība tika veltīta arī veselīga uztura izmantošanai un ārstniecības augu praktiskai pielietošanai zāļu tēju veidā. Katra nodarbību dalībniece bija mājās sagatavojusi prezentāciju par ārstniecības augu savākšanu un pareizu pielietojumu. Šī nodarbība kļuva par intensīvu pieredzes apmaiņu zāļu tēju izmantošanā veselības uzlabošanai.
Nodarbībās tika iztirzāti postošo emociju pārvarēšanas paņēmieni, piemēram – izrunāties un piedot pāri darītājam; ar aktīvu darbību pretoties trauksmei, nomāktībai, stresam, bailēm, bažām, vainas apziņai un rīcībnespējai. Kursu dalībnieces aktīvi iesaistījās visās nodarbībās daloties savā pieredzē, kas saistīta ar dažādām dzīves kritiskām situācijām. Tā kā teorētiskās nodarbības ilga trīs stundas, tad to laikā tika izmēģināti un apgūti dažādi atslābināšanās, labsajūtu sekmējoši un spriedzes noņemšanas vingrinājumi, piemēram, izstaipīšanās vingrinājumi, neiromuskulārā atslābināšanās, spriedzes bloku atslābināšana, elpošanas vingrinājumi, ķermeņa kustības spriedzes noņemšanai, u.c.
Pēc katras teorētiskās nodarbības notika nūjošanas nodarbība Grīziņkalna parkā profesionāla trenera vadībā – ar muskuļu iesildīšanas treniņu pirms nūjošanas un atslābināšanās vingrinājumiem pēc nūjošanas.
Iegūtās zināšanas gan teorētiskajās nodarbībās, gan nūjošanā tika nostiprinātas praktiski izbraukumā uz Siguldas novadu – apmeklējām Sidgundas bioloģiskās lauksaimniecības un ārstniecības augu saimniecību, kurā mūs iepazīstināja ar ekoloģiski tīru augļu un dārzeņu audzēšanas metodēm, kā arī ārstniecības augu audzēšanu un pareizu sagatavošanu. Dažādas zāļu tējas varējām arī degustēt. Nūjošanas iemaņas tika izmantotas Allažu dabas takā.
Projekta dalībnieču anketēšana - aptauja tika veikta gan projekta pirmajā nodarbībā, gan arī pēdējā.
 
 Projekta rezultātu ietekme uz mērķauditoriju.
 
Šī projekta rezultātā visas tā dalībnieces atzina, ka ir cēlušas savu pašapziņu un arī pašnovērtējumu. Viņas jūtas daudz mazāk atstumtas, jo projekta laikā ir sadraudzējušās, iepazinušas viena otru dziļāk un jutušas labvēlīgu attieksmi pret sevi. Visas atzina, ka ir kļuvušas daudz gudrākas iespējamās depresijas un nomāktības pārvarēšanā, ieguvušas dažādas iemaņas dzīves grūto situāciju pārvarēšanai un ticību nākotnei. Projekta laikā viņas ir guvušas pozitīvas emocijas, jaunas idejas, vērtīgu pieredzes apmaiņu, vēlmi sakārtot sevi
 
garīgi un fiziski. Katra dalībniece projekta laikā ir izstrādājusi savu Labsajūtas ceļa karti, kas veicinās iekļaušanos sociālajā vidē, risinot problēmsituācijas, mazinot bezcerības un vientulības izjūtas, kā arī nenoliekot sevi upura pozīcijā dažādās saskarsmes situācijās.
Projekta noslēguma nodarbībā tika veikta projekta iekšējā izvērtēšana gan mutiski, gan aizpildot izvērtēšanas anketas. Projekta dalībnieces atzina, ka viņas ir kļuvušas pašvērtīgākas, ar lielāku pašapziņu. Viņas ir guvušas emocionālu, fizisku un sociālu labsajūtu, ir paaugstinājušās savstarpējās komunikācijas spējas un atvērtību. Visas izteica vēlmi piedalīties vēl līdzīgos projektos.
 
Projekta ilgtspēja.
 
Visas projekta dalībnieces ar projektā iegūtajām zināšanām un prasmēm izteica vēlmi dalīties tajās ar ģimenes locekļiem, draugiem, radiem un savām likteņbiedrēm.
 
Projekta publicitāte, sadarbība ar masu medijiem, u.c.
 
  • Projekta dalībnieces tika intervētas Latvijas radio 1 raidījumam „Cilvēks līdzās”. Dzintras Straumes veidotais raidījums skanēja 2009. gada 31. oktobrī.
  • Fotoreportāža par nūjošanas nodarbībām Grīziņkalnā skatāma www.nujotajs.lv
  • Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību atklāšanas pasākumā Latvijā 2009. gada 3. novembrī LSIA „Aspazija” valdes priekšsēdētāja prezentēs projektu „Sakārtosim sevi garīgi un fiziski”.

 

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4218121