sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO atbalstītie projekti > Psiholoģiska un fiziska rehabilitācija nieru slimniekiem Drukāt
Psiholoģiska un fiziska rehabilitācija nieru slimniekiem

Latvijas Nieru slimnieku asociācijas realizētais projekts norisinājās laikā no 2009.gada 3.augusta līdz 2009.gada 16.augustam Rīgas rajona Lilastē. Projekta galvenais uzdevums bija veikt fizisko un psiholoģisko rehabilitāciju personām pēc nieres transplantācijas un hemodialīzes pacientiem. Rehabilitācija tika vērsta uz sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, iesaistīšanos savu cilvēktiesību aizstāvībā, kā arī nodrošinātu projekta dalībniekus ar nepieciešamo informāciju.

Šī projekta mērķis bija sekmēt rehabilitācijas procesus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniedzot informāciju un motivējot darboties savu cilvēktiesību aizstāvībā. Cilvēks kļūst par savas slimības upuri, kad tā viņam atņem iespēju realizēt galvenās dzīves vērtības – darbu, izglītību un iespēju veidot ģimeni. Projekta mērķis tika sasniegts. Tā realizācija palīdzēja personām ar invaliditāti uzlabot viņu funkcionēšanu tā, lai viņi spētu risināt savas problēmas un justos apmierināti pašu izvēlētajā vidē.


Projekta gaitā 10 cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem tika iesaistīti 7 dienu apmācībās. Projekta dalībnieki – hemodialīzes pacienti un pacienti pēc nieres transplantācijas tika informēti par fiziskās un psiholoģiskās rehabilitācijas iespējām, to pielietošanas iespējām praksē. Viņi strādāja pie savu zināšanu un prasmju pilnveidošanas, darbojoties kopā ar psihoterapeitu un fiziskās rehabilitācijas treneri. Vispirms tika sniegta teorētiskā informācija, pēc tam apgūtas prasmes un iemaņas iegūtā zināšanas pielietot praksē. Strādājot grupā, rika attīstītas arī savstarpējās iemaņas. Projektā veikto aktivitāšu rezultātā dalībnieki vairāk atraisījās radās ticība saviem spēkiem, kas ļaus turpmākajā darbībā justies drošākam sabiedrībā un daba tirgū, kā arī sniegt savas jaunās zināšanas sev līdzīgajiem.
Kā projekta rezultāts jāmin arī jaunu sociālo saišu izveide, sociālā integrācija, invaliditātes seku mazināšana. Projekta dalībniekiem tā bija iespēja paplašināt savu paziņu un draugu loku, iegūt neatsveramu informāciju ne tikai iesaistoties projekta aktivitātēs, bet arī kontaktējoties ar citiem grupas dalībniekiem projekta norises laikā, kā arī tika attīstīta iniciatīva un motivācija, kā rezultātā veidojas veselīgāka personības apziņa. Rehabilitācijas rezultātā hemodialīzes pacientiem un personām pēc nieres transplantācijas šī projekta rezultātā tika samazinātas vai pat likvidētas fiziskās, psiholoģiskās un sociālās barjeras.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4375009